Drón program – A kritikai médiaműveltség fejlesztése

A 2016/2017-es tanévben fejlesztett Drón program a kritikai médiaműveltség fejlesztését célozva, felső tagozatos és középiskolás korosztály számára kínál médiafoglalkozásokat az információs környezet értő, kritikai szemléletű és felelős használatához.

Mire való a kritikai médiaműveltség?

Az információs- és médiakörnyezet a digitalizáció hatására jelentősen átalakult, nem pusztán a mennyiségi robbanás miatt, hanem az átláthatóság, kontrollálhatósága, a hitelesség megítélése is megváltozott. A tömegmédia által uralt korábbi médiakörnyezetben újságírók, szerkesztőségek dolgoztak azon, hogy kiszűrjék a hamis híreket, hogy értelmezzék a világban zajló történéseket, segítsenek eligazodni a világban zajló események között. A közösségi média világában ez a korábbi szűrőfunkció kevésbé érvényesül, ezeken a platformokon rengeteg, más felhasználók által megosztott szűretlen információval találkozunk, ami megnehezíti az eligazodást. Az új médiakörnyezet újfajta szűrőmechanizmusokat követel a felhasználóktól, olyan ismereteket és képességeket, amelyek segítenek dönteni az információ hitelességéről, megbízhatóságáról. A mára kialakult információs környezetben a kritikai gondolkodás magasabb szintjére van szükség.

Mi a foglalkozások célja?

A foglalkozások célja a médiaüzenetek kritikai befogadásának fejlesztése, a médiaszövegek rejtett üzenetét feltáró kérdések, illetve az elemzés szempontjainak megismertetése, tudatosítása. Az információ feldolgozását, elhelyezését segítő kritikai gondolkodás fejlesztése. Az információ hitelességének értékeléséhez kapcsolódó ismeretek, készségek fejlesztése mellett a digitális kommunikációban való részvételhez kapcsolódó felelősség tudatosítása, a részvételi kompetenciák fejlesztése. A foglalkozások bevezetnek a tényellenőrzés szempontjainak, folyamatának megismerésébe, az álhírek felismerésébe. Segítséget nyújtanak abban, hogy ha kételkedésre okot adó információval találkozunk, hogyan ellenőrizhetjük annak hitelességét. A középiskolásoknak szóló foglalkozásokban megjelenik a közösségi médiafelületeken zajló információáramlást befolyásoló mechanizmusainak témaköre: az algoritmusok működése, a szűrőbuborék jelensége, illetve e jelenségek médiahasználatban betöltött szerepének megértése. A foglalkozások segítik a diákokat annak megértésében:
 • hogyan alkotja meg a média az üzeneteit
 • ki hozta létre az üzenetet, információt
 • az alkotók mit akarnak velünk közölni, elhitetni, vagy mire ösztönöznek minket
 • milyen meggyőzési eszközöket használt a médiaüzenet
 • az üzenet mikor hazudik, hamis, elfogult, vagy megtévesztő
 • hogyan segítik a saját tapasztalatok a médiaüzenetek értékelését.
A foglalkozásokban megjelenő témák, kompetenciák:
 • Az online információ megítélése
 • Tényellenőrzés (fact checking)
 • A szűrőbuborék-effektus
 • A kritikai és a kreatív gondolkodás fejlesztése
 • Digitális eszközhasználat
 • Digitális médiaszöveg-alkotás

Módszertani alapok

A foglalkozások kooperatív tanulási technikára, csoportmunkára épülnek. Mivel tevékenység-központú munkáról van szó, a diákok saját aktivitásuk és a másokkal való együttműködés során élményszerűen szerzik meg az új készségeket, tudatosítják az ismereteket. Ezek egyaránt szolgálják a személyiség fejlődését, a társakkal való együttműködést, társas kompetenciák fejlődését. Erősítik a diákok autonómiáját, akik komplex ismereteket szereznek a világról, önmagukról és másokról. A foglalkozásokon a diákok digitális eszközöket (tabletet) is használnak, a feladatok egy része ezeken alapul, a foglalkozás médiapedagógiai céljai ezen eszközök használatával valósulhatnak meg. A foglalkozáscsomagban 2X 90 perces foglalkozások szerepelnek mindkét korosztály számára. A csomagok az óravázlatok mellett az órák megtartásához szükséges instrukciókat, tanári segédleteket és az órán használandó szemléltető anyagokat egyaránt tartalmazzák. A csomagok ingyenesen letölthetők. Felső tagozat:
 1. foglalkozás: foglalkozásleírás és mellékletek
 2. foglalkozás:foglalkozásleírás és mellékletek
Középiskola:
 1. foglalkozás foglalkozásleírás és mellékletek
 2. foglalkozás foglalkozásleírás és mellékletek
A Televele Egyesület Drón programja az Open Society Institute Education Grassroots Activism in Hungary 2016 támogatási programja keretében valósult meg.