E-learning tananyagok tanároknak a kritikai médiaműveltség témakörében

Az e-learning anyagok a médiaszabadság és a médiarendszer működésének jogi, gazdasági hátterét, összefüggéseit mutatják be. Elmélyítik azokat az ismereteket, amelyek a médiaoktatás részeként különböző tantárgyakba integráltan jelennek meg a közoktatásban, segítik a tanárok felkészülését e témakörök osztályteremi feldolgozásában. Elsősorban a felső tagozatos és középiskolai tanárok számára kínálnak háttértudást. Az e-learning tananyagok kapcsolódnak a mozgókép és médiaismeret tárgy a Nemzeti Alaptantervben leírt követelményeihez.

A médiaszabadság témakörében három e-learning egység érhető el, amelyek a következő kérdésekkel foglalkoznak:  

  • Miért fontos a véleménynyilvánítás- és médiaszabadság, mi a funkciója a nyilvánosság működésében?
  • Hol húzódnak a szólás határai, milyen legitim korlátai lehetnek?
  • Beleszólhat-e a médiahatóság egy szerkesztőség munkájába?
  • Mi a cenzúra, az öncenzúra és a lágy cenzúra?
  • Mi tekinthető politikai illetve gazdasági nyomásgyakorlásnak?
  • Milyen kockázatokat hordoz a digitális médiakörnyezet a médiaszabadság működésére?       

A médiarendszer e-learning anyag az alábbi témakörökkel foglalkozik:

  • Hogyan működik a médiarendszer?
  • Kik a digitális médiapiac meghatározó szereplői?
  • Milyen módon befolyásolja a médiapiac működését az algoritmusalapú információáramlás, illetve az e mögött megjelenő új piaci szereplők működése?
  • Kinek, miért és hogyan fizet azért, hogy a tartalom eljusson a közönséghez?

Az e-learning tananyagok a Nyílt Társadalom Alapítványok támogatásával készültek.

Tananyagok: