„Játékszer helyett alkotóeszköz.”

Moped Digiovi - Digitális médiapedagógiai program óvodák számára


2022-re elkészült a Moped Digiovi program, amelynek célja a digitális eszközök médiapedagógiai alkalmazásának integrálása a mindennapi óvodai környezetbe. 
A program egy teljes év digitális eszközökkel támogatott médiapedagógiai programját kínálja elsősorban nagycsoportos gyerekek számára. Alapvető célja a gyerekek egészséges fejlődéséhez szükséges médiakörnyezet és eszközhasználat alakítása.

A program arra a jelenségre reagál, hogy a mobileszközök elterjedésével a gyerekek egyre kisebb korban találkoznak először a mobiltelefonnal és a tablettel. Az óvodáskorú gyerekek többsége ma már rendszeresen kézbe veszi és használja ezeket az okoseszközöket. 

A Moped Digiovi program kiindulópontja az a megközelítés, hogy ha az óvodában az iskolakezdés előtti évben megjelenik az okoseszközök irányított használata, esély születik arra, hogy egészséges irányba alakíthassuk a gyerekek kütyühasználatát

A médianevelés óvodai megjelenése megkönnyíti a szülők megszólítását is a gyerekek médiahasználatával kapcsolatban. A gyerekfoglalkozások esélyt teremtenek a szülők tudatosságának és ismereteinek bővítésére, a gyerekek médiahasználatáról zajló párbeszéd kialakítására is. A program arra ad médiapedagógiai választ, hogy hogyan kerüljenek be a digitális eszközök, elsősorban a tablet az óvodai mindennapokba, és hogyan segítheti az óvodai nevelés a gyerekek digitális világba való belépésének első lépéseit.

A fejlesztésről részletesen beszámoltunk a Raabe Kiadó Óvónők kincsestára Módszertani kézikönyv 2023 júniusában megjelent számában, illetve meghallgatható a programról egy riport a Kossuth Rádió „Vendég a háznál” című műsorában

 

Tabletek az óvodában?

 

 

A tabletek óvodai használata médiapedagógiai program keretében valósul meg, a gyerekek pontosan meghatározott fejlesztési célok mentén használják az eszközt. A program alapvető célja a gyerekek eszközhasználatának áthangolása: a játékfunkció mellett az alkotás és önkifejezést támogató funkciók használata. 

 

A foglalkozásokon a gyerekek megismerik a tablet egyéb funkcióit: 

 • fotóznak
 • rajzolnak
 • zenét szerkesztenek
 • alkotásra, kísérletezésre használják az eszközt. 

Így a digitális eszköz az ismeretszerzés és a különböző képességek fejlődését szolgálhatja, a pedagógiai fejlesztést segítő érzelmi motorként működhet. 

 

Az alkotásra és kreatív eszközhasználatra való áthangolás mellett a foglalkozások alatt létrehozott élménytér lehetőséget ad a gyerekek digitális világhoz való egészséges viszonyának alakítására is. 

 • a tablethasználathoz kapcsolódó szabályok rögzítése,
 • ezek elmélyítése a következetes alkalmazáson keresztül 

segíti a gyerekek értelmi és érzelmi fejlettségéhez igazodó, egészséges belépését a digitális világba. A csoportban a különböző tabletfunkciók közös felfedezése, az élménymegosztás a közös médiahasználat élményét erősíti. 

 

A program pedagógiai célja annak segítése, hogy az óvodás gyermek ne maradjon magára a digitális térben

A foglalkozások alkalmával az élmények megbeszélésekor a gyermekeket arra ösztönözzük, hogy mondják el tapasztalataikat, fejtsék ki a megélt pozitív vagy negatív érzéseiket, tegyék fel kérdéseiket. 

Ez arra is lehetőséget ad, hogy meghallgassák egymást, érveljenek, véleményt nyilvánítsanak, közös megegyezésre jussanak.

 

Szülői fórumok 

A programhoz kapcsolódó szülői fórumokon a digitális eszközök közös használata, a szülői jelenlét fontossága az egyik leghangsúlyosabb üzenetünk. A program során a szülők a gyermekkel közös digitális tevékenységekhez, valamint a médianevelés napi gyakorlatához kapnak javaslatokat, megoldásokat.  

 

Lépésről-lépésre – a Moped Digiovi program tematikai felépítése 

A program 14 foglalkozásból áll:

 • 1-4.: az első négy foglalkozáson a gyerekek megtanulnak a tableten fotózni és rajzolni                                                      
 • 5-6.: Az ötödik és hatodik alkalom a GCompris képességeket fejlesztő applikációban található játékok közötti válogatásról szól. 
 • 6-7.: További két foglalkozáson a vizuális memória különböző elemeinek fejlesztése, gyakorlása történik részben a tabletek segítségével. 
 • 8.: A „Fotórally” foglalkozáson a tablet képrögzítő, dokumentáló funkciójával ismerkednek a gyerekek.              
 • 9-10.: A kilencedik és tizedik foglalkozás célja az auditív percepció fejlesztése és a hangzó élmények kifejezése és ábrázolása. A gyerekek a foglalkozások során a különböző zajok, hangok, zenei elemek megfigyelésével azonosítják a hallás útján érzékelt információkat és grafikusan ábrázolják a hangok által keltett élményeiket, érzéseiket.                               
 • 11-13.: A sorozat utolsó tematikai egysége három foglalkozást ölel fel, amelynek keretében a csoport elkészíti a saját offline honlapját. Ezeknek a foglalkozásoknak a célja a gyerekek internethez kapcsolódó ismereteinek és tapasztalatainak tematizálása, valamint a honlapra vonatkozó, az óvodáskorú gyerekek számára releváns ismeretek alkotásalapú elsajátítása. 
 • 14.: A sorozatot egy olyan összefoglaló foglalkozás zárja le, ahol a foglalkozások során közösen átélt élmények és a megszerzett ismeretek felidézése zajlik. 

 A médiapedagógiai fejlesztés módszertani alapja az élményfeldolgozás biztonságos keretének megteremtése, amelynek egyik eszköze az állandó tematikai egységekből építkező felépítés. A programban ilyen egységek például, az Átjáró Élményországba, a minden foglalkozást bevezető kerettörténet, Élményország szabályaival való ismerkedés, felidézés, a mozgásos játékok beépítése, a közös élményfeldolgozás és lecsendesítő gyakorlatok. 

                 

Szülői csoportok a Moped Digiovi programban

 

Az óvodai programhoz kapcsolódva több szülői fórumot is tartunk. Ahogy minden hasonló médiapedagógiai program, a Moped Digiovi program is a szülők megfelelő tájékoztatásával kezdődik. A szülők aktív bevonása a digitális eszközökkel kibővült médiapedagógiai programban különös hangsúlyt kap, mivel a csoportban lehetnek olyan szülők, akik nem engedik az otthoni eszközhasználatot. Ők tarthatnak attól, hogy ha az óvodában a gyerek találkozik az eszközzel, otthon is követelni fogja. A program célkitűzése, hogy a tabletek óvodai használata ne ösztönözzön otthoni tablethasználatra, sőt a szülői foglalkozásokon önálló témakörként jelenik meg a tablethasználatra vonatkozó időbeli és egyéb korlátok bevezetése. A megvalósult programban részt vettek olyan gyerekek is, akik otthon nem használhattak okos eszközöket. Szüleik visszajelzései alapján ez nem okozott otthoni konfliktusokat. A szülők véleménye szerint a szülői foglalkozásokon közösen megbeszélt családi szabályok és nevelési megoldások nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy magabiztosabban alakítsák a gyerekek médiakörnyezetét.    

A gyerekfoglalkozásokat kísérő szülői fórumok célja a szülők ismereteinek bővítése annak érdekében, hogy tudatosabban alakíthassák gyermekük számára a digitális tér felfedezését, legyenek szempontjaik a célok és az eszközök válogatásához, valamint a szabályok kialakításához. A tudatosság része emellett a folyamatos jelenlét a gyerekek médiahasználatában, a digitális világ közös felfedezése. A gyerekfoglalkozások tematikájához illeszkedő szülői fórumok alkalmat adnak arra is, hogy támogassuk a mindennapi médianevelési módszerek megismerését. A szülők megtanulhatják, hogyan tudják alakítani a gyerekek digitális eszköz használatát annak érdekében, hogy az inkább az alkotásról, az önkifejezésről és az offline világ megismeréséről szóljon. 

A Televele Egyesület várja azoknak az óvodáknak a jelentkezését, ahol szeretnék a programot részben, vagy egészben megvalósítani.

Kapcsolat:

  Név (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Tárgy

  Üzenet