Moped

Ingyenesen hozzáférhető, letölthető, három korosztály (óvoda, alsó tagozat, felső tagozat) számára készült, korosztályonként hat foglalkozást, multimédiás anyagokat, feladatlapokat és tanároknak szóló háttéranyagokat tartalmazó tananyagcsomag.

MOPED

Médiapedagógiai prevenciós program

5-6. osztályosok és szüleik számára készült foglalkozáscsomagok a médiaerőszak és a biztonságos internetezés témakörében. Mindkét témakörhöz két gyerek- és egy szorosan kapcsolódó szülői foglalkozás tartozik.

MÉDIAPEDAGÓGIAI PREVENCIÓS PROGRAM

Négy rövid feladat…

Sorozatunkban a médiapedagógiához kapcsolódó egyszerű játékokat, projektötleteket, beszélgetésindítókat javaslunk témák szerint. Ezekből szabadon lehet szemezgetni, és bárhol, bármikor felhasználni.

Első nap az iskolában – négy rövid feladat médiatudatosságra neveléshez

1.) Közös megbeszélés után rögzítsék az iskolai, illetve a tanórai mobilhasználat szabályait, erről csoportban (vagy egyénileg) készítsenek rajzos/szöveges plakátot.
(A demokratikus értékekre nevelés egyik alapja, hogy közösen, előre rögzített szabályok szerint működik a csoport. Ezek a tanárra is vonatkoznak, sőt, az ő példája nagyon fontos. A gyerekeknek nincs mintájuk a mobilhasználat szabályaira, ezért szükséges megbeszélni, rögzíteni azokat.)

2.) Írjanak 140 karakternél rövidebb üdvözlő/évkezdő üzenetet a padtársuknak, vagy bárkinek az osztályból – megbeszélés: milyen élmény volt?
(Ez egy egyszerű szövegalkotási feladat, a szöveg hossza egy sms-é vagy tweet-é. A megbeszélés szólhat arról, mit lehet ilyen röviden elmondani, illetve, hogy miben más egy nyilvánosnak szánt és egy privát üzenet. Ehhez akár „provokálni” is lehet, megkérni, hogy olvassák föl, és ha tiltakoznak, beszélni erről.)

3.) Beszéljék meg, hogyan változik a napirendjük attól, hogy elkezdődött az iskola, mikor és mennyi médiafogyasztás fér bele, ezt mindenki egyenként rögzítheti egy órarendben.
(A feladat célja reflektálás a saját médiafogyasztási szokásokra, illetve ezek tudatosítása. Fontos, hogy a tanár ne elítélően reagáljon, ne kritizáljon – csak finoman irányítsa a gondolkodást.)

4.) Kezdeményezzen beszélgetést arról, milyen tévéműsorok újrakezdését várják a gyerekek az ősztől. A kérdésekkel élményeikre, emlékeikre és elvárásaikra összpontosítson.
(A feladat célja a médiaélmények felidézése, illetve a médiafogyasztással kapcsolatos preferenciák megfogalmazása. A tanár itt példát mutat arra, hogyan lehet médiaélményekről – tévéműsorokról – beszélgetni, ezzel segítve feldolgozni a látottakat.)

Téli szünet után: négy rövid feladat és projekt médiatudatosságra nevelésre:
1.) Mérjük föl, ki és milyen médiaeszközt (tv, tablet, telefon), illetve médiaszöveget (dvd, játék) kapott karácsonyra. Beszélgessünk arról, miért vágyott rá, és mire fogja használni.
2.) Készítsenek ajánlót (a faliújságra vagy az osztály weboldalára) a karácsonyra kapott eszközön elérhető érdekes és színvonalas tartalomról: filmről, játékról, weboldalról, app-ról.
3.) Újévi fogadalomként ervezzenek napirendet: 8 éven aluliaknak napi egy, nagyobbaknak legfeljebb napi két óra médiafogyasztás, illetve 10-9 óra alvás kötelező.
4.) Számoljanak be egy, a szünet alatt szerzett médiaélményről: film, új kedvenc hős, érdekes hír stb.
A beszámolás módja lehet rajzolás, vagy cinquain (ötsoros vers)-írás. (Első sor: egy főnév. Második sor: két melléknév, Harmadik sor: három ige vagy igenév, Negyedik sor: négyszavas kifejtés a témával kapcsolatos személyes érzésekről, gondolatokról, Ötödik sor: az első sor szinonimája.)