“A médiaélmények befogadása és feldolgozása egy alkotófolyamat, amely magában foglalja a fantáziát, a létkérdéseket és mindennapi témákat. Ehhez lehetőséget kell biztosítani a reflexióra, ami azt jelenti, hogy a tömegmédia világában zajló élet válik reflektálttá és jobban érthetővé.”
(Bachmair, 1996)

Céljaink

A Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület elsődleges célja a kisgyermekkori médiapedagógiai tevékenység széleskörű elterjedésének segítése, a médiapedagógia, mint szemléletmód előmozdítása. A szülők és nevelők médiaismeretének fejlesztése, kompetenciájuk növelése a mindennapi médianevelés területén. Célunk, hogy foglalkozásaink, műhelymunkáink, publikációink által fejlesszük, terjesszük a médiakritikai szemléletmódot, a médiakörnyezet-ismeretet.
A Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület 2009-ben alakult médiatanárok, pszichológusok, jogászok, gyermekvédelmi szakemberek közreműködésével. Tagságunk sokszínűsége hozzájárul ahhoz, hogy a médiatudomány, a pedagógia, a pszichológia és a gyermekvédelem metszetében működő Egyesületünk céljait több tudományterületből merítve, a gyorsan változó médiakörnyezet komplexitására, és a médiahasználattal összefüggésben megjelenő aktuális nevelési kérdésekre érdemben reagálva valósíthassa meg.

Médiapedagógiai programjainkban élménypedagógiai módszertani keretbe ágyazva a gyermekek és felnőttek médiaértésének fejlesztése, médiatudatosságának erősítése a célunk. Az óvodai és iskolai médiafoglalkozásaink a gyerekek saját médiaélményeinek feldolgozására, a meglévő tudásuk rendszerezésére, elmélyítésére épülnek. A szülőknek szervezett csoportok, és a pedagógusképzések elsődleges célja a médianevelés szemléletmódjának közvetítése, a médiahasználathoz kapcsolódó párbeszéd erősítése.

Programjainak fejlesztése során elsősorban német és angolszász médiapedagógiai műhelyek gyakorlatára támaszkodunk, folyamatosan figyelemmel kísérjük a médiapedagógia, a médiapszichológia, médiaszociológia hazai és külföldi szakirodalmát. Igyekszünk megismerni a hazai és külföldi kutatóhelyek programjait, kutatási eredményeit és felhasználni azokat az Egyesület programjaiban, és a műhelymunkában.

Fontosnak tartjuk a tevékenységükben hasonló szervezetekkel való együttműködést, közös programokban keressük a médiapedagógia és a gyerekkultúra fejlesztés egyéb területeihez való kapcsolódást. Tagjaink, és az érdeklődők körében rendszeres összejöveteleket tartunk. Élő szakmai fórumot működtetünk a tudatos, kritikai szemléletű médiahasználat alakítását célozva az aktuális médiajelenségek, a gyerekek médiahasználatának mélyebb megismerésére.