Média Élményvilág Program

  • 2007, Fehér Kavics Óvoda, Budapest
  • 2008, Palánták Óvoda, Budapest

Az óvodai foglalkozásokat egy német médiapedagógiai műhely mintájára alakítottuk ki. Az óvodáskorú gyerekek médianevelése nem képzelhető el az őket körülvevő, nevelő felnőttek bevonása nélkül, így a program szerves részét képezi az óvodapedagógusokkal, illetve a szülőkkel zajló közös munka. A program alapfilozófiája, hogy csak az adott óvodai közeghez illeszkedő, a konkrét óvodára, gyerekekre, illetve nevelőikre, szüleikre szabott foglalkozásokkal lehet érdemi közös munkát folytatni. Éppen ezért a foglalkozásokat előkészítő beszélgetések előzik meg, amely során az elérendő célkitűzések rögzítése mellett kialakulhat a program során megvalósuló foglalkozások tematikai váza.

A program alapcélkitűzése a médiahasználat gyermeki fejlődésben betöltött szerepének bemutatása és illusztrálása. Mivel három csoportot célzunk meg, amelyek igényei, tapasztalatai nagyon különbözőek, a program három részből áll:
1) gyerekfoglalkozások
2) csoportos képzés az óvónőknek
3) sajátos médiapedagógiai szülőest(ek)

Mi történik a gyerekfoglalkozásokon?
A gyerekfoglalkozás általunk ajánlott, az óvoda tapasztalataira, igényeire reagáló, a napi beosztáshoz igazodó, előzetesen egyeztetett konkrét programterv alapján zajlik. A program során négy módszertani elemből válogathatunk: 1. Rajzolás és beszélgetés a médiaélményekről, 2. Médiatartalommal kapcsolatos fantáziatáj, 3. Televízió műsor játék, kívánság program, 4. Médiatartalommal kapcsolatos fantáziautazás. A gyermekfoglalkozás nagy színes játék, „nyitott tér”, amibe a gyerekek belehelyezhetik saját médiaélményeiket, „ránézhetnek”, „megtapogathatják” őket, és mindeközben zajlik az élmény megdolgozása.

Csoportos képzés az óvodapedagógusoknak
Az óvónők csoportos képzésének célja a gyerekfoglalkozások értékelése, közös felkészülés a szülőkkel való találkozásra. A képzés lehetőséget ad az óvónőknek arra, hogy saját megfigyeléseiket, észrevételeiket megosszák velünk. A foglalkozások alapján képet kapnak arról, mit jelent a gyakorlatban a médiapedagógia, illetve szembesülnek azzal, hogy a gyermekek mindennapjainak szerves része a média. A képzés során például a következő témakörök kerülhetnek elő:
– a mesék és a médiatartalmak jellegzetes strukturális elemei
– médiaszereplők/figurák archetipikus mintái, viselkedési módjai
– a filmek befogadása, hatása, feldolgozása óvodás korban
– „jó” és a „rossz” film – minőségjegyek,
– médiavonatkozású problémákra való reagálás

A szülőest, mint a projekt harmadik része a szülőkről szól. A gyermekek és a média témakört a gyerekek délelőtti foglalkozásának konkrét példáin keresztül, sok helyzettel illusztrálva járjuk körül. A szülőest is cselekvésorientált. Célunk a párbeszéd kialakítása, a beszélgetésnek arról kell szólnia, amit a szülők problémaként, nehézségként élnek meg a mindennapokban, cél, hogy használható tudást, ismeretet kapjanak. Fontos, hogy a beszélgetés a szülők probléma megoldási kompetenciáját aktivizálja.