Médiapedagógiai modul a Pro Talentis Alapítvány „Mesterségem címere” (MC) – Pályaorientációs program a társadalmi mobilitásért” című NCTA – 2013 – NCTA-2014-8166-D azonosító számú programjában

A Televele Egyesület a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek segítését felvállaló Pro Talentis  Alapítvány felkérésére 2015–ben partnerként közreműködött az Alapítvány által elnyert pályaorientációs programban. A programba bevont 12 – 18 éves diákok a másfél év során egy személyiségfejlesztő foglalkozássorozaton vettek részt, amely kiemelten a problémamegoldó, tanulási, gondolkodási, kooperációs és kommunikációs képességek fejlesztését célozta. A felzárkózás, a továbbtanulás segítése ma már nyilvánvalóan nem képzelhető el az online terek kreatív, önfejlesztő használatához szükséges képességek és készségek nélkül. A Televele Egyesület által kidolgozott és megvalósított, a digitális írástudás fejlesztését felvállaló médiapedagógiai modul célja olyan ismeretek átadása, olyan képességek fejlesztése, amelyek megkönnyítik az online környezetben való tájékozódást, és segítik a digitális környezet biztonságos, felelős, kritikai szemléletű, egyben kreatív használatát.

A médiapedagógiai modul kiemelt témakörei:

  • digitális önreprezentáció (digitális identitás, digitális lábnyom)
  • digitális felelősség (saját magunkért és másokért való felelősség)
  • digitális tájékozódás (a különböző információforrások megbízhatóságának, hitelességének értékelése, az online kommunikációban megjelenő üzenetek értékelése, elhelyezése)
  • digitális önkifejezés (alkotás)

A fejlesztés folyamata 4 fázisban zajlott:

Első fázis: előkészítés – médiahasználati szokások feltérképezése

A diákok a foglalkozásokat megelőzően egy kérdőívet töltöttek ki, amelyben elsősorban a különböző médiumokra fordított használati időre, a médiafogyasztásukban a szülői részvételre, közösségi médiahasználatához kapcsolódó használati szokásokra, tapasztalatokra, egyéb online tevékenységekre, illetve meglévő digitális kompetenciájukra kérdeztünk rá. A kérdőív eredménye alapján azonosítható volt, hogy az egyes korosztályoknál milyen fejlesztésre van elsősorban szükség, hova helyezzük a foglalkozás tematikájának összeállítása során a hangsúlyokat.

Második fázis: médiapedagógiai foglalkozások, a digitális kompetenciák fejlesztését célzó témakörök feldolgozás – első hétvége

Harmadik fázis: Gyűjtőmunka, a saját video előkészítése

A fejlesztés harmadik fázisában gyűjtőmunkát kértünk a gyerekektől a második közös médiapedagógiai hétvége előkészítéséhez. A program zárásaként a diákok egy rövid videót készítettek: „Így képzelem magam a jövőbeli munkahelyemen” munkacímmel, amelyhez információkat, képeket, linkeket gyűjtöttek az internetről, röviden megfogalmazták céljaikat, elvárásaikat szöveges és interjúformában is. A harmadik fázis a programban részt vevő mentorok aktív bevonásával zajlott. Az előkészítés eredményeként minden diáknak elkészült egy önálló Dropbox mappája, amelyben ki-ki összegyűjtötte a filmhez előkészített anyagokat, képeket, szövegeket, mozgóképet. A feladat során a diákok olyan online és offline alkalmazások eszközhasználatát tanulták meg (pl. felhő alapú adattárolás, megosztás, online alkalmazások strukturált gyűjteménye), amelyek az információ strukturált rendszerzését, elérését, használatát könnyítik meg.

Negyedik fázis: Digitális önreprezentáció, IKT eszközhasználat fejlesztése – második hétvége

A program zárásaként egy intenzív alkotó hétvégére került sor, ahol a gyerekek megtanultak egy vágó/szerkesztő programot használni és a jól előkészített gyűjteményből elkészítették saját kisfilmjüket.

 

CIMG4998