Digitális mászófal

Iskolai foglalkozások 2023/2024

A csomag korosztályonként három 120 perces egymásra épülő gyerekfoglalkozást tartalmaz, amely a korosztály médiahasználati szokásaihoz és élményeihez igazodva támogatja az egészséges médiahasználatot, és mélyíti el a gyerekek médiáról meglévő ismereteit.

A foglalkozások fókusza a digitális terek egészséges és kreatív használatának fejlesztése, olyan használati szokások, viselkedési minták és értékek kialakítása, amelyek segítik, hogy a gyerekek alkotó módon használják a digitális tér kínálta lehetőségeket. Mindez az önismeretet is fejlesztő, csoportmunkára épülő, játékos gyakorlatokon keresztül zajlik.

A szülőknek szóló foglalkozás célja a családi médianeveléshez kapcsolódó ismeretek és kompetenciák fejlesztése, a szülők közötti párbeszéd és a gyerekek médiahasználatát érintő közös gondolkodás ösztönzése.

1. foglalkozás

120 perc/3 tanóra

2. foglalkozás

120 perc/3 tanóra

3. foglalkozás

120 perc/3 tanóra

szülői csoport

60-90 perc, a 3. foglalkozás után egy délután

Fejlesztési célok:

A saját médiahasználatról való gondolkodás ösztönzése, a saját médiahasználati szokások tudatosítása, élményfeldolgozás.  A videomegosztó-platform, mint médium sajátosságainak megismerése. A tartalomválogatás jelentőségének tudatosítása. Annak tudatosítása, hogy a médiaélmények hatnak ránk és hogy melyek azok a tartalmak, amik vonzóak és melyek azok, amelyek taszítóak számunkra. A káros, taszító tartalmak elkerülésének lehetőségei.

Fejlesztési célok

Az online és az offline fogalmának azonosítása, a két világ közötti legfontosabb különbségek megragadása. A két világ közötti átjáráshoz kapcsolódó problémák és konfliktusok azonosítása, ezek feloldását segítő legfontosabb szabályok megfogalmazása.  Annak felismerése, hogy az online és az offline közötti egészséges egyensúly megőrzését segíthetik a használathoz kapcsolódó szabályok. Az egészséges használathoz közös szabálygyűjtemény megalkotása. 

Fejlesztési célok: 

A foglalkozás célja, hogy a gyerekek megtanulják felismerni a különböző formában megvalósuló online bántalmazást, érzékenyebbé váljanak az ilyen helyzetekre, és a konfliktusok kezeléséhez megoldási módokat tanuljanak meg. Az ismeretátadás és érzékenyítés eredményeként a későbbiekben tudatosabbá váljon a közösségi média használatuk: felismerjék a bántalmazást, azonosítani tudják az abban résztvevő feleket, illetve hatékonyan tudjanak fellépni azzal szemben, kidolgozott prevenciós eljárásaik legyenek a jelenséggel szemben.   

 • A foglalkozás célja az online térben az információmegosztás tudatosságának fejlesztése. A tudatosság témakörei: a digitális lábnyom tudatos alakítása, hogyan készül a digitális lábnyomból személyiségprofil, fiók/eszközvédelem, a láthatóság beállítása az online platformokon, mit ne osszunk meg magunkról a neten.
 • Fejlesztési célok: Az online és az offline fogalmának azonosítása, a két világ közötti legfontosabb különbségek megragadása. A két világ közötti átjáráshoz kapcsolódó problémák és konfliktusok azonosítása, ezek feloldását segítő legfontosabb szabályok megfogalmazása.  Médiapedagógiai olvasatban: médiahasználati szokások azonosítása, az online terek használatának tudatosítása, önreflexió. Annak felismerése, hogy az online/offline közötti egészséges egyensúly megőrzését segíthetik a használathoz kapcsolódó szabályok. 
 • A prevenciós foglalkozás célja, hogy a gyerekek megtanulják felismerni a különböző formában megvalósuló online bántalmazást, érzékenyebbé váljanak az ilyen helyzetekre, és a konfliktusok kezeléséhez megoldási módokat tanuljanak meg. Az ismeretátadás és érzékenyítés eredményeként a későbbiekben tudatosabbá váljon a közösségimédia használatuk: felismerjék a bántalmazást, azonosítani tudják az abban résztvevő feleket, illetve hatékonyan tudjanak fellépni vele szemben. 

Fejlesztési célok:

 • A gyerekek ismerjék meg az online szolgáltatási környezetben az adatgyűjtés mechanizmusát és jelentőségét, a digitális lábnyom, a személyes adat, a személyre szabott információáramlás, az algoritmus, az információs szűrőbuborék fogalmakat. Legyenek tisztában a digitális lábnyomukhoz kapcsolódó szolgáltatói tevékenységekkel, az adatkezelés számukra is értelmezhető kockázataival (pl. adatokhoz való illetéktelen hozzáférés, az információ személyre szabásának manipulációs kockázatai). Értsék a láthatósági beállítások jelentőségét, és ismerjék az alapvető láthatósági beállításokat. 

Fejlesztési célok:

Az online és offline világ közötti egyensúly megtartását segítő ismeretek átadása tapasztalatszerzésen és használati szokások tudatosításán keresztül. A videójátékok egyes játéktervezési mintáinak azonosítása, a játékelemek működési mechanizmusainak tudatosítása. A játéktervezési minták és a túlhasználat összefüggésének megbeszélése. A túlhasználat egészségre ártalmas hatásának tudatosítása, és a túlhasználat elkerülését segítő ismeretek, tippek, megoldások közvetítése.    

Fejlesztési célok:

A foglalkozás célja az online környezetben az információ hitelességének, megbízhatóságának értékeléséhez szükséges ismeretek és készségek fejlesztése. A hamis, megtévesztő információ felismerésének, a tudatosabb információfogyasztásnak a fejlesztése.

A foglalkozás egy 10 állomásból álló szabadulószoba keretébe ágyazva, a korosztály információfogyasztási szokásaira épülő példák alapján ébreszti fel a gyerekek kíváncsiságát a tényellenőrzés és az információ megfelelő szűrésének gyakorlata iránt.
Állomások: (1) Forrás; (2) Időpont; (3) Logika; (4) Tényellenőrzés; (5) Emóciók; (6) Részrehajlás; (7) FILTER; (8) Képellenőrzés; (9) Keresőszavak; (10) Kódfejtés

Médiapedagógiai
foglalkozások
szülőknek

A gyerekfoglalkozásokat a szülőkkel zajló beszélgetések is kísérik. A beszélgetések célja: 

 • a szülők bepillantást kapnak a gyerekekekkel zajlott közös munkába
 • az újmédia környezethez kapcsolódó ismeretek bővítése (pl. szülői felügyeleti programok használata, adatvédelmi beállítások a közösségi médiaplatformokon, személyre szabott információáramlás gyakorlata és következményei, prblémás játéktervezési minták)
 • az offline és online egyensúly megtartásához szükséges családi szabályok, médiapedagógiai szemléletmód
 • aktív médianevelés eszközei a mindennapokban
 • a szülői közösség közös gondolkodása a gyerekek médiahasználatáról, a médiahasználat alakításáról. 

A foglalkozásokat páros vezetéssel tartjuk. A program előkészítése az osztályfőnökök bevonásával zajlik, hogy a foglalkozásokat az osztály igényeihez igazíthassuk.

 

A szervezéssel és a díjazással kapcsolatban várjuk kérdéseit az info@televele.hu címen, vagy a jelentkezés elküldésével.

LÉPJ
VELÜNK KAPCSOLATBA!

Kapcsolat:

  Név (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Tárgy

  Üzenet