Tanártovábbképzés

a Moped programot alkalmazni kívánó pedagógusok számára

 

A MOPED népszerűsítését, médiapedagógiai alapképzést, és médiapedagógiai hálózat fejlesztését célzó pályázatunk támogatásban részesült a Norvég Civil Alap pályázatán.

A tanártovábbképzési programban három városból vettek részt pedagógusok (Ajka, Budapest, Eger), akik számára médiapedagógiai alapképzést és a Moped program megvalósításával kapcsolatos ismereteket tartalmazó kurzust szerveztünk. A képzés Budapesten kétszer egy napot vett igénybe, és nagymértékben támaszkodott a Moped programban található pedagógiai mellékletekre, módszertani kézikönyvre.

A képzés célja: a pedagógusok médiakompetenciájának, médiapedagógiai ismereteinek fejlesztése, a médiaoktatás gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek bemutatása.

A képzés részeként a résztvevő pedagógusok saját csoportjukban/osztályukban valósítoták meg a Moped programot, melynek során az Egyesület szupervízióval segítette munkájukat.
A 2013. október 5.-én megtartott első képzési napon 6 óvónő és 8 általános iskolai tanár vett részt. A nyolc órás képzés helyszíne az ELTE Btk Múzeum körúti épülete volt.

A képzés során a résztvevők megismerkedtek a médiapedagógia alapjaival, hátterével, a Moped program tartalmi és módszertani elemeivel, valamint egyes feladatokat maguk is kipróbáltak élményszerű formában. A foglalkozásokat blogon is dokumentálták, ennek technikai feltételeivel is megismerkedtek.

A második képzési nap 2014. március 8-án volt, szintén az ELTE Btk. Múzeum körúti épületében. A programmal kapcsolatos visszajelzések, a blogok alapján felmerülő kérdések, problémák megbeszélése után a pedagógusok a médiapedagógia elméletével, a média szabályozási kérdéseivel illetve a médiaerőszak fogalmával ismerkedtek meg, majd digitális kompetenciát fejlesztő foglalkozáson vettek részt a biztonságos internetezésről, a blogok oktatási célú használatáról illetve a pedagógus megjelenéséről a közösségi oldalakon.

Az Egyesület és a pedagógusok továbbra is kapcsolatban maradnak, figyelemmel kísérik egymás munkáját.

Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik érdeklődnek a médiapedagógia iránt és a későbbiek során szeretnének foglalkozni a kerettantervben is megjelenő médiaismeret fejlesztésével. Ha érdekli a program, keressen bennünket elérhetőségeinken!

 Médiapedagógia- médiaoktatás az óvodában és az iskolában

 a MOPED programcsomag

 médiapedagógia műhelybeszélgetés-sorozat

wordle1

A Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület médiapedagógia műhelybeszélgetés-sorozatot szervezett.

Az egyesület munkatársai az óvodákban és az általános iskolákban konkrétan  hasznosítható „Moped” médiapedagógiai programcsomag ismertetése mellett megpróbálták átélhetővé tenni a médiapedagógiai foglalkozások, módszerek működését, jelentőségét.

A kétórás bemutatóban médiapedagógiai alapismeretek, a Moped bemutatása, játék és a gyakorlati kérdések megvitatása is helyet kapott.

A bemutató a következő helyszíneken és időpontokban zajlott:

jan. 20. Ajka, Patakparti Óvoda
jan. 23. Pécs, PTE Bölcsészettudományi Kar
febr. 4. Eger, Kemény Ferenc Általános Iskola
febr. 13. Dunaföldvár, Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, AMI, Gimnázium és Szakiskola Beszédes József Általános Iskolája
február 18. Budapest, Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet
március 5. Kaposvár, Nagyboldogasszony Katolikus Gimnázium
március 12. Oroszlány, Hunyadi Mátyás Általános Iskola

A programok a Norvég Civil Alap támogatásával valósultak meg.

EEA+Grants+-+JPG Norway+Grants+-+JPG