Kapcsolj hangot – háttérzaj generátor

Mi ez és mire használható?

A médiapedagógia egyik alapgondolata, hogy a médiaszövegek értelmezése és alkotása (ugyanúgy, mint a művészeti tantárgyaknál) szorosan összekapcsolódik. (Itt azonban nem művészi/professzionális alkotás létrehozása a cél, hanem az, hogy az alkotás, az élmény vezessen el a mélyebb megértéshez.)

A médiaszövegek megértéséhez szükséges ismerni a filmnyelv kifejező eszközeit – már a kisiskolás korosztály is elkezdheti a velük való ismerkedést. A Moped programban a hangok hangulalatteremtő hatásával foglalkozunk, ott is, de önállóan is megjelenhet a hangokkal, zörejekkel való játék.

Ehhez használhatunk valódi eszközöket (fémtálcára szórt rizst, csattogó papírlapot), vagy igénybe vehetjük a Noisili illetve a Horrorli nevű alkalmazásokat. Mindkettő nagyon egyszerűen használható.

Cél

A háttérzajgenerátorral való játéknak többféle célja lehet, a legfontosabb azonban annak tudatosítása, hogy a mozgóképes anyaghoz kapcsolódó hang mennyire befolyásolja a kép hangulatát, jelentését.

Háttér

A filmbéli hangok háromfélék lehetnek: beszéd, zörej és zene. Többféle zörej együtteséből áll össze az úgynevezett atmoszféra, vagy hangkulissza – ennek elsősorban a kép valószerűbbé tétele a célja, de ha a képhez nem illő szokatlan hangok jelennek meg, az a kiemelést, a különleges hatást szolgálja.

Nevelési célok:

 • médiatudatosságra nevelés

Kulcskompetenciák:

 • Anyanyelvi kommunikáció
 • Digitális kompetencia
 • Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség

Műveltségi területek:

 • Anyanyelv és irodalom
 • Művészetek

Lehetséges feladatok:

(Minden korosztály számára)

 • Néma filmrészlethez hozzáillő, hangulattermető atmoszféra kialakítása
 • Néma filmrészlethez speciális hangulatot (félelem, veszély, béke, nyugalom, romantika stb.) kialakítani
 • Néma filmrészlethez nagyon eltérő hangulatú atmoszféra kialakítása – komikus hatás
 • Az elkészített hangkulisszához egy másik csoport állóképet/rövid jelenetet talál ki. A bemutatót közös megbeszélés követi.
 • Tanult irodalmi mű illusztrálása, kísérete (verset akár fel is lehet olvasni).
 • Egy kép (fotó, festmény) illusztrálása, kísérete

Módszertani megjegyzések:

Előkészítés:

 • Megkérhetjük a gyerekeket, hogy előző este otthon tévézzenek egy kicsit csukott szemmel, és próbálják meg kiszűrni és azonosítani a háttérhangokat, meghatározni az atmoszférát.
 • Az osztályteremben csukják be a szemüket, és próbálják meg azonosítani az osztályterem, az iskolai folyosó, esetleg nyitott ablaknál az utca, kert stb, hangjait, zörejeit. Beszéljék meg.
 • Meghallgathatnak csukott szemmel egy filmrészletet, és megpróbálhatják kitalálni, mi történik.

Források:

 • A Moped letölthető anyagában az iskolai 3. foglalkozáshoz kapcsolódóan található néhány filmrészlet, de a videómegosztó oldalakon számos jó példát találhatunk. Reklámokat is érdemes lehet nézni.
 • Egy példa középiskolások részére:
 • Reklám:

A feladatot kiscsoportokban érdemes végezni. Egy vagy több számítógéppel is megoldható, egy számítógépnél nyilván csak egy csoport dolgozik egyszerre. Ehhez a feladathoz az internet-hozzáféréssel rendlekező mobiltelefon is tökéletes. (A felkészüléshez érdemes lehalkítani.)

A feladat struktúrája mindig felkészülés – bemutatás – megbeszélés legyen. Hagyjunk időt a megbeszélésre, és elsősorban kérdéseket tegyünk fel. Ne értékeljük a bemutatókat, és figyeljünk rá, hogy a gyerekek se tegyék ezt, hanem próbálják megérteni az alkotó szándékát.