Iskola az interneten – Élményfeldolgozó és reflexiós munkafüzet a tantermen kívüli digitális munkarendhez

A digitális munkarendre történt átállás során az alsó tagozatosoknál váratlanul felgyorsult az online világgal történő ismerkedés. Számos új alkalmazással és tevékenységgel ismerkedtek meg gyerekek az ajánlottnál hamarabb, és gyorsabban. Az új élmények feldolgozásában, elhelyezésében kíván segítséget nyújtani ez a kis munkafüzet. Játékos gyakorlatokat kínál a gyerekeknek ahhoz, hogy reflektálhassanak az online tanulás során megélt helyzetekre, élményeikre és ezekről a szülőkkel is beszélgessenek. A szülők aktív részvétele nélkül alsó tagozatban nehezen volt elképzelhető az online tanulás, a közös élmények és tapasztalatok megbeszélése segíti a gyerekek médiatudatosságának fejlődését. A munkafüzet feldolgozását iskolai keretben tartjuk a leghasznosabbnak, ha a gyerekek a távoktatási rendben a tanároktól kapják meg feladatként a munkafüzet megoldását.   

A munkafüzet innen letölthető.