Alsó tagozat

2_2

Kisiskolás (2-4. osztályosok) korban a gyerekek médiavonatkozású félelmeinek, kívánságainak feldolgozása mellett már elkezdhető a média alapszókincs elsajátítása, a műfajismereti alapok, és a média kifejezőeszközeinek mélyebb megismerése. Ebben az életkorban már kiemelten kell foglalkozni az internet használattal is. A kurzus célja a műveleti rend megismerésével, használatával érthetővé tenni az őket elérő médiatartalmak előállításának folyamatát, működésének eszközrendszerét, amely lehetőséget biztosít a médiatartalmak feletti uralom élményszintű megtapasztalására. Kiemelt cél az önreflexiós képesség, a másokra figyelés, a nézőpontváltás, a kooperatív munka fejlesztése.

Az alsó tagozatos program az alábbi hat témakört öleli fel:

1. foglalkozás – Médiaélményeink

2. foglalkozás – Médiahősök – médiakedvencek

3. foglalkozás – Kép, hang, történet

4. foglalkozás – Internet, közösségi oldalak

5. foglalkozás – A hír

6. foglalkozás – A reklám

A  tesztfoglalkozáson készített, konkrét feladatmegoldásokhoz  segítséget nyújtó videók itt tekinthetők meg.

 

A teljes foglalkozásleírások, a mellékletek és a háttéranyagok itt tölthetők le. Letöltés.

 

A csomagban valamennyi, a foglalkozásokra való felkészüléshez és azok megtartásához szükséges dokumentumot megtalálja.

A Háttér nevű mappában találja a program elméleti hátterét megalapozó tanulmányokat, melyek részletei a honlapon is olvashatók. Ezek a tájékozódáshoz, felkészüléshez használhatók.

A Pedagógiai melléklet mappában két szöveges dokumentumot talál, melyek a foglalkozásokra való felkészüléshez szükségesek.

Az Általános segédlet szól a foglalkozássorozat megtartásához szükséges tér- és időszervezési keretekről, gyakorlati tudnivalókról, a módszertani háttérről (csoportmunka, kooperatív tanulás, dramatikus játék), illetve a tanár szerepéről. Itt találhatók a foglalkozás-leírásban nem kifejtett módszerek, játékok, grafikai szervezők részletes ismertetései is.

A Médiaismereti segédlet az egyes foglalkozásokhoz kapcsolódó médiaismereti anyagot tartalmazza, foglalkozásonként lebontva, egyes feladatokhoz részletesebb magyarázatokkal.

A 1-6. foglalkozás címet viselő mappákban foglalkozásonként a következő anyagokat találja:

 • a foglalkozás leírást PDF formátumban;

 • a foglalkozáshoz szükséges mellékletek:

  • minden foglalkozáshoz egy Ferike történet – a foglalkozás témafelvezetőjeként;

  • szöveges dokumentumok PDF és DOC, 97-2003-as verziójú word formátumban (javasolt az előbbit használnia, hiszen ebben az esetben az általunk szerkesztett módon fog megjelenni a melléklet bármilyen, PDF formátumot kezelni képes alkalmazásban nyitja meg a fájlt; azonban ha változtatna a mellékleten, erre az esetre megtalálja a DOC formátumot);

  • képek és videók;

  • zenei részletek, hangeffektek

  • ppt bemutató

A Szülői csoportok mappa tartalmazza a két szülői foglalkozáshoz tartozó:

 • foglalkozás leírást PDF formátumban,

 • foglalkozáshoz szükséges mellékleteket.

A mellékleteket úgy készítettük el, hogy azokat szöveges dokumentum esetén csak nyomtatni, sokszorosítani, esetleg szétdarabolni kell, PPT bemutatót, egyéb multimédiás anyagokat pedig a foglalkozáson használt számítógépre (vagy hordozható eszközre) menteni, és arról a foglalkozás során bemutatni.

Amennyiben bármilyen kérdése van, vegye föl velünk a kapcsolatot a weboldalon található elérhetőségek valamelyikén!