4. foglalkozás: “Legyél te a szerkesztő!” – ismerkedés az újságokkal, médiatartalom készítése montázzsal

A foglalkozás közvetlen célja óvodáskorú gyerekek számára befogadható módon a nyomtatott sajtó és az információ mindennapokban betöltött szerepének, jelentőségének tematizálása. A nyomtatott sajtó jellemzőinek élményszintű megtapasztalása saját médiatartalom (saját újság) elkészítésén keresztül. A véleményalkotás, az önkifejezés ösztönzése, az együttműködési készség, az empátia fejlesztése.
A foglalkozáson a gyerekek az újsággal, mint tömegkommunikációs eszközzel ismerkednek. Közösen nézegetnek meg különböző tematikájú újságokat, amely alapján irányított beszélgetés keretében saját „újságolvasási” szokásaikról, és a szüleik, nagyszüleik által olvasott lapokról mesélnek. Játékos feladatok keretében ismerkednek gyerekeknek szóló újságokkal, és a foglalkozás végén maguk is készítenek újságot a rendelkezésre álló színes képek ragasztgatásával.

 

1. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

 1. mit csináltunk előző alkalommal? – felelevenítés
  az előző foglalkozás élményeinek felidézése mozdulatok segítségével
 2. átbújás az alagúton – belépés Élményországba

2. Élményfeldolgozás

 1. sortelefon
  az ismert “sugdosós játék” egy-egy szóval
 2. irányított beszélgetés az újságokról
  közös újságnézegetés, beszélgetés
 3. játékos gyakorlatok gyermekújságokkal
  csoportos feladat, játékos feladatok megoldása
 4. mozgásos játék – varázsragasztó
  a páros játékban a gyerekek “összeragasztják” valamelyik testrészüket, és így próbálnak mozogni
 5. újságkészítés
  saját lapra, címmel, montázstechnikával (ragasztott színes képek)

3. Búcsú Élményországtól, lezárás

 1. visszabújás az alagúton
 2. lecsendesítő, frissítő gyakorlat

 

.

[loggedin]A teljes programcsomagot az Óvoda oldalon töltheti le. [/loggedin]
[loggedout]A teljes programcsomag letöltéséhez be kell jelentkeznie. [/loggedout]

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.