Médiaértés és demokratikus értékek

3_2A demokratikus értékekre nevelés legfontosabb céljai: az emberi méltóság, a tolerancia értéke, a társadalmi kirekesztettség és az előítéletek elutasítása, a környezettudatosságra és a tudatos, felelős állampolgári magatartásra való nevelés.

Összefüggések a médiaértés és a demokratikus értékek között:

  • A hálózati társadalom kialakulásával a nyilvánosság struktúrája változik meg.
  • Nem pusztán információt gyűjt a felhasználó, hanem ennek révén válik aktív részesévé a társadalomnak, nyílik lehetősége a hagyományos csatornákon túl az akaratképzésben való részvételre.
  • Az önmagáért felelősséget vállalni tudó közösségi együttélésre képes személyiséggé válás fontos eleme nem pusztán az értő, hanem a médiát aktív módon, tudatosan használó attitűd.
  • A médiaértés fejlesztés keretében nyilvánvalóan megjelenik a politikai közösség kommunikációjának, működésének témaköre is. A médiaértés fejlesztése szervesen összekapcsolódik a demokratikus értékekre neveléssel.

Médiaértés és demokratikus értékek összekapcsolódása a Moped programban:

A programban a demokratikus értékekre nevelés néhány kivételtől eltekintve (például a hír és információ tematika, vagy a környezettudatosság az alsós 5. foglalkozás szerepjátékában) nem a foglalkozások tartalmi elemeiben jelenik meg, hanem az alkalmazott módszerekben, elsősorban a csoportmunkában és a kooperatv feladatokban, valamint a tanár mintaadó viselkedésén keresztül.

  • Befogadó, elfogadó környezet (megfelelő térelrendezés, pozitív, bátorító légkör, pozitív értékelés)
  • A tanár viselkedése (pontosan szabályozott keretek, pozitív, nyitott, elfogadó attitűd)
  • A csoport működése (a csoportokban együttműködés zajlik a feladat sikere érdekében, pontosan kiosztott és definiált feladatokat hajtanak végre)
  • A médiatudatosság, a médiához való értő viszony kialakítása, ami előfeltétele az új kommunikációs csatornák aktív, felelős használatának

 

A letölthető programcsomagokban korosztályonként részletes módszertani – pedagógiai melléklet található.

[loggedin] A teljes programcsomagot az Óvoda, Alsó tagozat, Felső tagozat oldalakon töltheti le. [loggedin]

[loggedout] A letöltéshez be kell jelentkeznie. [/loggedout]

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.