Módszerek

A program célja, hogy lehetőséget biztosítson nem szaktanár pedagógusok, óvónők számára a média – tág értelmezéssel a televízió, internet, számítógépes játékok, közösségi hálók világa – mindent körülvevő, alakító szerepével történő foglalkozásra. Az önmagáért felelősséget vállalni tudó, közösségi együttélésre képes személyiséggé válás fontos eleme a médiát nem pusztán értő, hanem aktívan, tudatosan használó attitűd.

 

A program erőteljesen építkezik élmény- és drámapedagógiai elemekből. Élményfoglalkozások keretében, alkotó tevékenységeken keresztül foglalkozik a választott témákkal. Elsősorban nem tételes ismereteket akar átadni, hanem a média révén szerzett tapasztalatok, tudások, élményekre építve játékos módon közelít. A programban a demokratikus értékekre nevelés nem elsősorban a foglalkozások tartalmi elemeiben jelenik meg, hanem az alkalmazott módszerekben, kiemelten a csoportmunkában és a kooperatív feladatokban, valamint a pedagógus viselkedési mintáján keresztül.

 

Élménypedagógia

Médiaértés és demokratikus értékek

Csoportmunka, kooperatív tanulás, dramatikus játékok

A pedagógus szerepe

 

A módszertani segédanyagok teljes szövege megtalálható a korosztályonként letölthető programcsomagban.

 

[loggedin] A teljes programcsomagot az Óvoda, Alsó tagozat, Felső tagozat oldalakon töltheti le. [loggedin]

[loggedout] A letöltéshez be kell jelentkeznie. [/loggedout]

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.