Szülők, gyerekek, tudatos médiahasználatra nevelés

4_1A virtuális közösségi terek létrejötte és benépesülése nagy változást eredményezett az elmúlt néhány évben. Az internetes világban létrejött virtuális közösségi terek a fiatalok számára az élménymegosztás kiemelt helyszíneivé váltak. A közösségi oldalak népszerűsége, az ott zajló kommunikáció jellege számos kérdést vet fel, a potenciális veszélyek, az internet alapú kommunikációban rejlő csapdák kezelésének kérdésein keresztül az identitásfejlődés változását is érintő kérdésekig.

Úgy tűnik, hogy a szülők nagy többsége nem képes követni a gyerekek eszközhasználati rutinját, az új online terek kommunikációs és egyéb szokásrendjét, emiatt egyre inkább mélyül a digitális szakadék a generációk között, csökken a kommunikáció, az érzelmei-gondolati csere a szülők és a gyerekek között. Ez a folyamat nem önmagában a média fejlődésének eredménye, mint láttuk a család intézményének átalakulása, az iskolai szerepvállalás keresése mind-mind hozzájárulnak a generációk közötti különbségek erősödéséhez.

Az, hogy a gyerekek eszközhasználati képességei sokszor jobbak, mint a felnőttek digitális jártassága, még nem jelenti azt, hogy a felnőttek szerepe megszűnt volna a gyerekek digitális tevékenysége körében. Továbbra is komoly szerep hárul rájuk. A gyerekek segítségre szorulnak a megfelelő információhoz való hozzáférés, az információ értelmezése, értékelése, hitelességének vizsgálata, elhelyezése területén. A szülők viszont az eszközhasználati jártasságban szorulnak segítségre.

A helyzet megoldását számos kutató a kétirányú szocializációban látja, amelyben a szülő a gyermektől, kamasztól az on-line működés, és használat rutinját sajátítja el, a szülő pedig orientációs pontokat nyújt a gyermek ismeretszerzéséhez, segíti az információ megfelelő feldolgozását, elhelyezését a gyermek tapasztalati hálójában. A kétirányú szocializáció működéséhez azonban az kell, hogy a szülő és a gyermek között megfelelő bizalom, biztos érzelmi kapcsolat legyen. Így tehát újra eljutottunk a médianevelési kérdések kapcsán a kiindulópontunkhoz a gyermek-szülő viszonyhoz, annak változásához illetve az ezt befolyásoló tágabb szociális és gazdasági környezet hatásához.

A Moped programban minden foglalkozássorozathoz tartozik két “szülőcsoport”, amelyekben a szülők tájékozódhatnak a programról, gyermekeik médiafogyasztási szokásairól, és arról, hogyan segíthetik őket élményeik feldolgozásában.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.