Fejlődéslélektani megközelítés

A Moped program előkészítéseként négy háttértanulmány íródott az óvodás és kisiskolás gyerekek fejlődéséről, a médiához és a demokratikus értékekhez kapcsolódó fejlesztési lehetőségeiről.

 

Adrigán Erzsébet: Az óvodáskor és a demokratikus értékek átadásának lehetőségei

A tanulmány az óvodáskor főbb személyiségbeli sajátosságai alapján keresi az óvodáskori fejlődés és a demokratikus értékek fejlesztésének összefüggéseit. Sorba veszi azokat a pszichés folyamatokat, amelyek segítése erősíti a demokratikus értékek elmélyülését, így például az empátia kialakulásának, a vágyak, késztetések késleltetésének, az együttműködési képesség alakulásának, az agresszió, és a szorongás szabályozásának témaköreit. Bemutatja, hogy ebben az életkorban a kapcsolati jellegzetességek, illetve jellemző tevékenységformák ismeretében melyek a hatékony értékközvetítés eszközei, megoldásai. Hogyan segíthetik az óvónők azt, hogy a gyerekek felnőve önmagukért felelősséget vállalni tudó, közösségi együttélésre képes személyiséggé váljanak.

 

Molnár Magda: Óvodás korúak demokratikus értékekre történő nevelése a médiapedagógia segítségével

A tanulmány annak kérdését járja körbe, hogy a demokratikus értékrend kialakítása milyen képességek fejlesztését igényli óvodás korban. Bemutatja, hogy ebben a folyamatban milyen szerepe lehet a médiapedagógiának, illetve a társas kompetenciák fejlesztése során milyen alapelvek mentén képzelhető el a médiapedagógiai tevékenység. Gyakorlati példákkal segíti a toleranciára nevelés, a kreativitás és a képzelet fejlesztése, a kooperáció elősegítése témaköreinek mélyebb megértését.

 

Adrigán Erzsébet: A kisiskolás kor és a demokratikus értékek közvetítésének lehetőségei 

A tanulmány a kisiskolás kort jellemző mentális sajátosságok alapján vázolja fel a demokratikus értékek fejlesztésének lehetőségeit. Bemutatja, miért szeretik ebben az életkorban a gyerekek a versengő helyzeteket, mi jellemzi a szabályokhoz való viszonyukat, mi a szerepe a teljesítménynek a kisiskolások életében. Jól érthető példákkal magyarázza és illusztrálja, azt az elsőre meghökkentő állítást, hogy ebben az életkorban szeretni tanulnak a gyerekek. Bemutatja a gyenge identitás és az előítéletes gondolkodás között összefüggéseket, és ezzel kapcsolatban az előítéletek ellenében ható fejlesztés lehetőségeit.

 

Adrigán Erzsébet: A demokratikus értékek közvetítésének lehetőségei 10-12 évesek számára

A tanulmány a kiskamaszok érzelmi élete, gondolkodás módja alapján mutatja be a társas kompetenciák fejlesztésének lehetőségeit. Kiemelt hangsúlyt kap, hogy a hormonális és testi változások milyen hatással vannak a korosztály társas viszonyaira, kortárs közösségeire. Bemutatja az agresszió, a szorongás szabályozás és a társas kompetenciák összefüggéseit, az együttélés szabályaihoz való korosztályi viszonyulás alakulását. Az önismeret igénye ebben az életkori szakaszban jelenik meg először, amelynek erősítése, az önismeret, mint értéke elismerése kiemelt szerepet kap.

 

[loggedin] A teljes tanulmányokat és a program szakmai hátteréhez tartozó további anyagokat a Háttér oldalon töltheti le. [/loggedin]

[loggedout] A letöltéshez be kell jelentkeznie. [/loggedout]

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.