Digitális gyermekkor

3_1

A mai óvodások és iskolások annak a generációnak a tagjai, akik már beleszülettek a digitális korszakba. Nem csak a televízió, de a számítógép, az internet jelenléte, használata természetes számukra.  Az ismeretszerzés és a kapcsolatszerzés lehetőségeinek átalakulása miatt intellektuálisan és szociálisan is máshogy fejlődnek, mint a korábbi nemzedékek.

A médiakörnyezet érdemi változásával már a 80 –as években megindult a vita arról, hogy a médiahasználat átalakulása milyen hatással van a gyermekek életére. Nagyjából két nagy táborra oszthatók a vita kezdetén, ebben a témakörben megjelent írások. Sokan fogalmazták meg azt a véleményt, hogy a megváltozott médiakörnyezet a gyermekkor halálát eredményezi, az elektronikus média a társadalmi hanyatlás oka, motorja.  Érvelésük alapja, hogy a médián keresztül a gyerekek a felnőttvilágba pillanthatnak be, a korábban kifejezetten csak bizonyos életkor felett javasolt információk, tartalmak hozzáférhetővé válásával a biztonságos, egészséges fejlődéshez szükséges feltételek szűnnek meg. A média lerombolja a gyermekkor védettségét, kiszolgáltatja a gyerekeket a felnőtt világ káros hatásának.
Ezzel szemben mások az új generációt már egy másfajta, elektronikus nemzedékként írták le, akik biztos eszközhasználattal, tudatos, kritikai szemlélettel vérteződnek fel az új médiakörnyezet hatására. Szerintük nincs szükség speciális védelemre, ez a nemzedék belenőtt ebbe a kultúrába, képes kezelni a kihívásait, nem kell félteni a médiából jövő ártalmaktól, sőt a megváltozott médiakörnyezet a fejlődésüket szolgálja.

Ma már nyilvánvaló, hogy önmagában egyik megközelítés sem alkalmas a zajló folyamat leírására.  A digitális gyermekkor jellemzőinek rögzítése, a társadalmi, kulturális, egyben gazdasági változások figyelembevétele nélkül nem kezdhetünk hozzá a megváltozott médiakörnyezet hatásának vizsgálatához. A változások rögzítése mellett kiemelt hangsúlyt kap annak tisztázása, hogy az információs társadalomban mi a szerepe és a felelőssége a felnőtteknek a gyerekek, és fiatalok médiahasználatában, a médiatudatosság fejlesztésében.

[loggedin] A teljes tanulmányt és a program szakmai hátteréhez tartozó további anyagokat a Háttér oldalon töltheti le. [/loggedin]

[loggedout] A program szakmai háttéranyagainak letöltéséhez be kell jelentkeznie. [/loggedout]

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.