1. foglalkozás – Médiaélményeink

A foglalkozás közvetlen célja, hogy a diákokban tudatosuljanak saját médiafogyasztási szokásaik jellemzői, tájékozódjanak osztálytársaikéról és reflektáljanak az azonosságokra, különbségekre.
Sajátítsák el a médiumok és a média fogalmait, tegyenek különbséget az egyes médiumok között. Ismerjék föl azt, hogy különböző eszközök mentén hasonló szolgáltatásokhoz lehet hozzájutni – nincs éles különbségtétel. Azonosítsák a számukra ismert televíziós műfajok műfaji jegyeit. Tudatosuljon bennük az, hogy az általuk leggyakrabban használt médium, az internet az életünk számtalan területén kap szerepet.

 

1. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

1. Szabályjáték, állóképek
Szabad mozgás a térben.
A diákok állóképen jelenítik meg kedvenc otthoni elfoglaltságaikat.
A tanár reflektál a médiafogyasztással kapcsolatos tevékenységekre.
2. Üzenet
A minden foglalkozás elején megszólaló földönkívüli egy rövid filmbejátszásban kérdéseket tesz föl a gyerekeknek a foglalkozás témájával kapcsolatban.
3. Csoportbontás
Az első foglalkozáson a tanár beszél a csoportmunka fontosságáról, és a kooperatív szerepekről.

2. Új tartalom feldolgozása

 1. A saját és mások (osztálytársak) médiafogyasztási szokásainak feltérképezése
A feladat során a diákok egyénileg töltenek ki kérdőívet a saját médiahasználati szokásaik felmérésére, majd csoportonként különböző médiumot vizsgáló kérdőívvel kérdezik ki osztálytársaikat, végül a kapott válaszokat összesítik.
2. Médiumok
Minden gyerek megkapja egy médium képét. A játék során a tanár állításokat olvas föl, amelyekkel sorban kizárhatók egyes médiumok. Ha a gyerek úgy  érzi az övére nem iagz az állítás, leül. A végén csak olyanok maradnak állva, akiknél ugyanannak a médiumnak a képe van.
Itt vezeti be a tanár a média fogalmát, a médiáról és médiumokról szóló információ felkerül a projektfalra.
3. Televíziós műsortípusok
Minden csoport húz egyet a televíziós műsortípusok (valóságshow, tehetségkutató, szappanopera, ismeretterjesztő film, hírműsor) közül. Feladatuk egy rövid jelenetben megjeleníteni az adott műsortípust.
Bemutatót tartanak, a többi csoport pedig értékeli a produkciót.
4.  Mi mindent intézünk az interneten
Asszociációs játék, csoportmunkában internetes és nem internetes tevékenységeket kell megfeleltetni egymásnak képek segítségével.

 3. Új tartalom összefoglalása

 1. A projektfal kiegészítése – válaszok az üzenet kérdéseire
A gyerekek az órai élményekre reflektálnak; öntapadós jegyzettömbre írt megjegyzéseiket a projektfalon teszik közzé.
2. Otthoni feladat
A következő foglalkozást előkészítő feladat: írják le, ki a kedvenc sztárjuk, és honnan szereznek róla információkat.

.

[loggedin] A teljes programcsomagot a Felső tagozat oldalon töltheti le. [/loggedin]

[loggedout] A teljes programcsomag letöltéséhez be kell jelentkeznie. [/loggedout]

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.