Felső tagozat

3_2

A felső tagozatosoknál (5-6. osztályosok) cél, hogy megismerjék a médiakínálat sokféleségét, a különböző információs csatornákat használva tájékozódjanak. A foglalkozások célja a médiavalóság, médiatartalmakkal szembeni belső távolságtartás, a reflexiós készség fejlesztése, a kritikai szemléletmód erősítése. Mivel ennek a korosztálynak már elsődleges médiuma az internet, a tananyag e médium köré szerveződik. Helyet kap az önreprezentáció a net világában (az identitás megjelenítése internetes fórumokon (közösségi portálok, blogok), az online közösségek, (közösségi portálok, fórumok, online játékok stb.) csoportok közötti átjárás, eltérő szabályok felismerése, tiszteletben tartása, a közösségi tartalomgyártáshoz kapcsolódó (wikipedia, youtube stb.) együttműködési készség, felelősség kérdésköre. Az aktív közösségi szerepvállalás, a demokratikus értékek elsajátítása érdekében hangsúlyt kell fektetni az információ megszerzésével, értékelésével, elhelyezésével összefüggő kérdésekre: hitelesség/megbízhatóság, multitasking figyelem, fókuszálás, médiaszövegek elemekre bontása, új médiaszövegek megalkotása.

A felső tagozatos (5-6. osztályos) program az alábbi hat témakört öleli fel:

1. foglalkozás – Médiaélményeink

2. foglalkozás – A sztár

3. foglalkozás – Hang, kép, történet

4. foglalkozás – Közösségi oldalak

5. foglalkozás – A hír

6. foglalkozás – A reklám

A  tesztfoglalkozáson készített, konkrét feladatmegoldásokhoz  segítséget nyújtó videók itt tekinthetők meg.

 

A teljes foglalkozásleírások, a mellékletek és a háttéranyagok itt tölthetők le. Letöltés.

 

A csomagban valamennyi, a foglalkozásokra való felkészüléshez és azok megtartásához szükséges dokumentumot megtalálja.

A Háttér nevű mappában találja a program elméleti hátterét megalapozó tanulmányokat, melyek részletei a honlapon is olvashatók. Ezek a tájékozódáshoz, felkészüléshez használhatók.

A Pedagógiai melléklet mappában két szöveges dokumentumot talál, melyek a foglalkozásokra való felkészüléshez szükségesek.

Az Általános segédlet szól a foglalkozássorozat megtartásához szükséges tér- és időszervezési keretekről, gyakorlati tudnivalókról, a módszertani háttérről (csoportmunka, kooperatív tanulás, dramatikus játék), illetve a tanár szerepéről. Itt találhatók a foglalkozás-leírásban nem kifejtett módszerek, játékok, grafikai szervezők részletes ismertetései is.

A Médiaismereti segédlet az egyes foglalkozásokhoz kapcsolódó médiaismereti anyagot tartalmazza, foglalkozásonként lebontva, egyes feladatokhoz részletesebb magyarázatokkal.

A 1-6. foglalkozás címet viselő mappákban foglalkozásonként a következő anyagokat találja:

 • a foglalkozás leírást PDF formátumban;

 • a foglalkozáshoz szükséges mellékletek:

  • minden foglalkozáshoz egy UFO-üzenet – a foglalkozás témafelvezetőjének;

  • szöveges dokumentumok PDF és DOC, 97-2003-as verziójú word formátumban (javasolt az előbbit használnia, hiszen ebben az esetben az általunk szerkesztett módon fog megjelenni a melléklet bármilyen, PDF formátumot kezelni képes alkalmazásban nyitja meg a fájlt; azonban ha változtatna a mellékleten, erre az esetre megtalálja a DOC formátumot);

  • képek és videók;

  • .xls táblák – az egyes cellák képlettel ellátva annak érdekében, hogy a táblázat hiányos celláit kitöltve azonnal megkapja a foglalkozás során használható számolt eredményeket;

  • a projektfal vázlatos képe, amely segít a tanárnak az életnagyságú projektfal megtervezésében, előkészítésében és létrehozásában – egy ív csomagolópapír arányaihoz tervezve;

  • minden foglalkozáshoz egy ppt bemutató (ún. sorvezető):

Ezt használhatja az óra menetében való tájékozódásra, hiszen minden egyes tevékenység címe külön oldalon szerepel – ezekhez társíthat emlékeztető jegyzetet. Alkalmas arra, hogy egy új tevékenység indításához a diákok figyelmét megragadja – ehhez illeszthet be a tevékenységhez kapcsolható képet.

A címeken kívül van néhány elem – ezekre hivatkozik a foglalkozásvázlat -, amelyek a bemutatóba eleve be lettek illesztve – a tevékenység egy adott pontján ezek bemutatásra kerülnek.

A Szülői csoportok mappa tartalmazza a két szülői foglalkozáshoz tartozó:

 • foglalkozás leírást PDF formátumban,

 • foglalkozáshoz szükséges mellékleteket.

A mellékleteket úgy készítettük el, hogy azokat szöveges dokumentum esetén csak nyomtatni, sokszorosítani, esetleg szétdarabolni kell, az excel táblázatokat, PPT bemutatókat, egyéb multimédiás anyagokat pedig a foglalkozáson használt számítógépre (vagy hordozható eszközre) menteni, és arról a foglalkozás során bemutatni.

Amennyiben bármilyen kérdése van, vegye föl velünk a kapcsolatot a weboldalon található elérhetőségek valamelyikén!

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.