Szerzők

Nagy Kriszta
jogász, pszichodráma vezető, a Televele Egyesület alapító tagja, egyben elnöke
A médiajog, azon belül is a gyermekvédelem területe indította el a médianevelés irányába. Médiapedagógiával közel 10 éve foglalkozik, elsősorban óvodákban és az általános iskola alsó tagozatos osztályaiban tart médiapedagógiai foglalkozásokat. Aktívan részt vesz a médiapedagógia külföldön már működő modelljeinek hazai adaptálásában, a médianevelés kultúrájának meghonosításában. A Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar PhD. doktori képzésének hallgatója. Kutatási területe: Gyermekvédelem a digitális korban, a Media Literacy szabályozási kérdései.

  Timár Borbála
magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret tanár, e-learning tananyagfejlesztő
Gyakorló pedagógus, magyartanár. 2005-2007-ben az azóta megszűnt Kolumbusz Humángimnáziumban a média tagozat tanára, programjának kidolgozója és szervezője. A SEK Budapest iskolában mozgóképkultúra és médiaismeret fakultációt, illetve a nemzetközi érettségi program keretében angol nyelven Film Studies-t is tanít. Több saját tananyagot dolgozott ki tanítványai részére. Jelenleg otthon van egyéves lányával.

  Timár János
jogász, szociológus, jelenleg nyugdíjas.
Első munkahelye a Tömegkommunikációs Kutatóközpont, ahol 1974-től 1989-ig kutatóként  dolgozik, előbb a hosszú távú tervezéssel foglalkozó csoportban, majd a közvéleménykutató osztályon. Egyik alapítója az  1989-ben indult Medián Közvélemény és Piackutató Kft-nek. Az ORTT megszületésétől annak megszűnéséig, 14 éven át a  testület tagjaként dolgozott. Az ELTE Btk. Komunikáció szakán tanít médiajogot. A médiahatósági munka vitte közel a médiaműveltség témaköréhez.

  Tisza Géza
magyar nyelv és irodalom, mozgókép- és médiakultúra, drámapedagógia tanár
A médiakultúra tanításának lehetőségei 2001 óta foglalkoztatják. Elméleti ismereteket a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola mozgókép szakirányán, majd a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán, tanítási gyakorlatot a pécsi Gandhi Gimnáziumban szerez. Budapesten a Millenáris Parkban működött Jövő Iskolája pedagógiai műhely tagjaként 3 éven át tart iskolai csoportoknak tanórán kívüli foglalkozásokat. 2010-ben az EZERGYEREK elnevezésű, hátrányos helyzetű gyerekeket célzó pedagógiai program szakmai vezetője. 2011-ben a Nemzeti Tankönyvkiadóval együttműködve részt vesz a Digitális Középiskola program interaktív online tananyagainak összeállításában. Jelenleg pedagógiai szakmai tanácsadó egy digitális oktatási eszközöket forgalmazó cégnél.

További közreműködők:

Adrigán Erzsébet
Barát Tamás

Harmat Gábor
Kálmán Anna
Molnár Magda
Németh Erika
Semjén Nóra
Szanitter Dávid

A program tesztfoglalkozásai a budapesti XI. kerületi Palánták Óvodában, az iskolai foglalkozások az Ady Endre Általános Iskolában zajlottak 2011. decembere és 2012. áprilisa között. Köszönjük a segítő közreműködést, a befogadó, támogató légkört, amiben részünk volt: az óvodai csoport óvónőinek Nagyné Szőke Editnek és Egri Gyöngyinek, illetve az igazgatónőnek Élőné Kiss Máriának. Külön köszönet a lelkes közreműködésért az iskola könyvtáros pedagógusának Marton Jutkának és az osztályok osztályfőnökeinek!

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.