Célkitűzések

„Meg kell szabadulnunk attól a rossz szokásunktól, hogy azon törjük a fejünket, mit művel a média az emberekkel, ehelyett azt a kérdést kell feltennünk magunknak: mit kezdenek az emberek a médiával” (James D. Halloran, 1970)

 

A program célkitűzései:

  • az életkori sajátosságokhoz igazodó játékkeret biztosítása a médiaélmények feldolgozására
  • a médiaértés, és a tudatos médiahasználat kialakításának segítése  a médiapedagógia szemléletmódjának, gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek bemutatása kora gyermekkorban
  • a médiaértés és a demokratikus kultúra fejlesztésének összekapcsolása, a közöttük lévő kapcsolat hangsúlyozása
  • segédanyag biztosítása az általános iskola alsó és a felső tagozata számára Nemzeti Alaptantervben megjelenő mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyhoz
  • a nem szaktanár pedagógusok, óvónők bevonása a médiatudatosság fejlesztésébe
  • a szülők bevonása annak érdekében, hogy tudatosan és felelősen vegyenek részt gyermekeik médiahasználatának alakulásában

Az EURÓPAI BIZOTTSÁG 2009-ben született ajánlásban rögzített gondolatok szorosan kapcsolódnak a program vállalt célkitűzéseihez, tematikájához:

„(15) A médiaműveltség napjaink információs társadalmában befogadás és polgári részvétel kérdése is. A médiaműveltség mára az aktív és teljes körű polgári részvétel egyik elengedhetetlen előfeltételévé vált, amellyel kivédhető vagy mérsékelhető a közösségi életből való kirekesztődés.
(16) A „médiaművelt” társadalom egyszerre lehet ösztönzője és előfeltétele a média pluralizmusának és függetlenségének A társadalmon belüli vagy társadalmak közötti különféle csoportok különböző nyelveken közölt különféle nézeteinek és eszméinek kifejezése kedvezően hat a sokféleség, a tolerancia, az átláthatóság, a méltányosság és a párbeszéd által képviselt értékekre.
 (17) A demokrácia a polgárok közösségi életben való aktív részvételének függvénye, a médiaműveltség pedig biztosíthatja azokat a készségeket, amelyek az új kommunikációs technológiákon keresztül nap, mint nap érkező megannyi információ értelmezéséhez szükségesek.”

Az ajánláshoz kapcsolódóan a program vállalt célja, hogy nem elsősorban a média elleni védekezést állítja a középpontba, hanem szemléletmódjával, gyakorlataival segíteni kívánja a felhasználók számára a média uralását, a média változó társadalmi funkcióinak  értelmes működtetését.

 

A médiaértés és a demokratikus értékek

A programcsomag az oktatási rendszer jelenlegi intézményi megoldásai, válaszai mellett, azt kiegészítő, hiánypótló anyagként készül. Részben kapcsolódik és épít a mozgókép és médiaismeret tantárgyra, de szemléletmódjában tágabb, a médiaértés fejlesztése mellett a demokratikus értékekre nevelést is célozza. Az összekapcsolódó területekből következően a média társadalmi funkciójára fókuszál, a médiaértést a demokratikus közvélemény megfelelő működésének összefüggésében kívánja fejleszteni.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.