Bemutatkozás

A Moped egy gyermekeket célzó médiaértés fejlesztést támogató foglalkozás-sorozat, amely erősen épít a demokratikus értékekre nevelés és a médiaértés fejlesztés összekapcsolásának a német médiapedagógiai gondolkodásban elért eredményeire.

A tananyag-fejlesztés eredményeként három korcsoporthoz igazodó, egymásra épülő, de egységenként önállóan is megvalósítható program készült el. A program része a szülők számára szerveződő cselekvésorientált foglalkozások tematikája is.
A csomagban minden, a felkészüléshez és a program lebonyolításához szükséges anyag megtalálható.
A program valamennyi korosztály számára 6-6 foglalkozásból áll, amelyeket legfeljebb három hónap alatt kell megtartani. A foglalkozások oktatási intézményi keretben működő csoportok, osztályok számára készültek, médiaismereti képzettséggel nem rendelkező pedagógusok számára.

1_2Az óvodáskorú gyerekeknek szóló foglalkozások célja elsősorban a gyerekek médiaélményeinek megdolgozása saját fantáziájuk segítségével. Az élményfeldolgozás igazodva az óvodáskorú gyerekek érzelmi fejlettségégéhez, kognitív képességeihez, a saját nyelvükön a rajzolás, szerepjáték, mozgás formájában zajlik. A játékkeret lehetőséget nyújt a szociális kompetenciák, empátia, kooperációs készség fejlesztésére. Már ebben a kicsi korban is készítenek a gyerekek saját médiatartalmat, színes képek, olló, ragasztó segítségével saját újságot állítanak össze.

2_2Kisiskolás (2-4. osztályosok) korban a gyerekek médiavonatkozású félelmeinek, kívánságainak feldolgozása mellett már elkezdhető a média alapszókincs elsajátítása, a műfajismereti alapok, és a média kifejezőeszközeinek mélyebb megismerése. Ebben az életkorban már kiemelten kell foglalkozni az internet használattal is. A kurzus célja a műveleti rend megismerésével, használatával érthetővé tenni az őket elérő médiatartalmak előállításának folyamatát, működésének eszközrendszerét, amely lehetőséget biztosít a médiatartalmak feletti uralom élményszintű megtapasztalására. Kiemelt cél az önreflexiós képesség, a másokra figyelés, a nézőpontváltás, a kooperatív munka fejlesztése.

3_2A felső tagozatosoknál (5-6. osztályosok) cél, hogy megismerjék a médiakínálat sokféleségét, a különböző információs csatornákat használva tájékozódjanak. A foglalkozások célja a médiavalóság, médiatartalmakkal szembeni belső távolságtartás, a reflexiós készség fejlesztése, a kritikai szemléletmód erősítése. Mivel ennek a korosztálynak már elsődleges médiuma az internet, a tananyag e médium köré szerveződik. Helyet kap az önreprezentáció a net világában (az identitás megjelenítése internetes fórumokon (közösségi portálok, blogok), az online közösségek, (közösségi portálok, fórumok, online játékok stb.) csoportok közötti átjárás, eltérő szabályok felismerése, tiszteletben tartása, a közösségi tartalomgyártáshoz kapcsolódó (wikipedia, youtube stb.) együttműködési készség, felelősség kérdésköre. Az aktív közösségi szerepvállalás, a demokratikus értékek elsajátítása érdekében hangsúlyt kell fektetni az információ megszerzésével, értékelésével, elhelyezésével összefüggő kérdésekre: hitelesség/megbízhatóság, multitasking figyelem, fókuszálás, médiaszövegek elemekre bontása, új médiaszövegek megalkotása.

 

További informásiót, gyakorlati tudnivalókat a Módszerek oldalon talál.

A program szakmai hátteréről a Háttér oldalon találhat részletes információkat.

[loggedin]Az oktatócsomagokat letöltheti az Óvoda, Alsó tagozat, Felső tagozat oldalakon. [/loggedin]
[loggedout] Az oktatócsomagok letöltéséhez be kell jelentkeznie. [/loggedout]

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.