5. foglalkozás – A hír

A foglalkozás közvetlen célja az információ, a hír mindennapokban betöltött szerepének bemutatása. Ismerkedés a hír tartalmi elemeivel, a különböző médiumok hírfelületeinek jellemzőivel. A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, fotóriporter) megismerése. Tapasztalatszerzés a hírgyártás területén: az információ összegyűjtése, értelmezése, feldolgozása. Kritikai gondolkodás fejlesztése. Együttműködési készség fejlesztése. Véleményalkotás, saját vélemény felvállalásának ösztönzése.

 

1. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

1. Otthoni feladat feldolgozása
Az aranyszabályokról készült rajzok megtekintése, irányított beszélgetés.
2. Ferike-mese
A gyerekek minden foglalkozás elején felvételről meghallgatnak egy mesét a Ferike nevű kisfiúról, amely bevezeti őket a foglalkozás témájába.

2. Új tartalom feldolgozása

1. Add tovább – sugdosó játék a hírek terjedésének modellezésére
A gyerekek súgva adják tovább egymásnak a mondtatot,mely az sor végére érve valószínűleg torzul.
2. Cím és szöveg párosítása, a hír kritériumai
A gyerekek csoportmunkában néhány hír elemzésén keresztül megismerkednek annak alapvető jellemzőivel.
3. Híreink, híreitek, híreik
Irányított beszélgetés a hírről és a hírérték fogalmáról
Csoportban egymondatos, az osztályt érintő hír írása a hírérték tudatosítására
4. A hírek helye a különböző médiumokban
A gyerekek egy hír különböző médiumokban való megjelenéseit nézik meg, majd egyénenként és csoportban megvizsgálják, hogyan változik a hír a médiumnak megfelelően.

3. Új tartalom összefoglalása

1. Hírgyártás – szerepjáték
A szerepjáték során egyes gyerekekből újságírók, másokból szereplők lesznek. Az újságírók a szereplők részinformációiból állítják össze a hírt, amit meg is írnak.
2. Otthoni feladat
Egy kedvenc meséből hír írása.

 

[loggedin] A teljes programcsomagot az Alsó tagozat oldalon töltheti le. [/loggedin]

[loggedout] A teljes programcsomag letöltéséhez be kell jelentkeznie. [/loggedout]

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.