3. foglalkozás – Kép, hang, történet

A foglalkozás közvetlen célja  ismerkedés a filmes nyelv kifejezőeszközeivel, a foglalkozáson feldolgozott hangzó anyagokban és filmrészletekben használt hangok és képek megfigyelésén és értelmezésén keresztül. Különböző mozgóképi szövegek és hangzó anyagok elemi szövegalkotó kódjai, kifejező eszközei által kiváltott érzelmek felismerése, és kifejezése.Filmrészletekhez kapcsolódó storyboardok felhasználásával az elbeszélés lehetőségeinek megfigyelése. Az önismeret, mint érték felismerése. Együttműködési készség fejlesztése a csoportmunka során. Vitakultúra fejlesztése. Véleményalkotás, saját vélemény felvállalásának ösztönzése, az építő kritika, vélemény közvetítés formáinak gyakorlása.

 

1. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

1. Otthoni feladat feldolgozása
Az elkészült művekből tárlat rendezése, megtekintése, beszélgetés.
2. Ferike-mese
A gyerekek minden foglalkozás elején felvételről meghallgatnak egy mesét a Ferike nevű kisfiúról, amely bevezeti őket a foglalkozás témájába.

2. Új tartalom feldolgozása

1. Hangulat – szó, páros játék
A gyerekek a játék során előre megadott hangulatot próbálnak arckifejezéssel, gesztusokkal, mozgással kifejezni, így keresik meg prájukat, aki ugyanazt a hangulatot mutatja be.
2. Hangulat – zene
Hangulatcsoportosító játék zenével, a gyerekek a terem kijelölt sarkába szaladnak annak megfelelően, hogy milyennnek érezték a lejátszott zene vagy hangeffekt hangulatát.
3. Képkockából képsorozat, történetszövés, dramatikus játék
A gyerekben csoportban egy sotryboardot egészítenek ki, amelyből történetet írnak, illetve megrajzolják az utolsó, hiányzó képkockát a kapott hangulatnak megfelelően. Bemutatják és értékelik a munkákat, majd megtekintik a filmrészleteket.

3. Új tartalom összefoglalása

1. A hangulatteremtés filmes eszközei
A filmes hatáskeltés eszközeinek öszefoglalása, két filmrészlet segítségével, melyekben a hangulat, a filmes eszközök sejtetik, mi történik később.
2. Visszajelzés
A gyerekek megmutathatják, a foglalkozás melyik része tetszett nekik legjobban.
3. Otthoni feladat
Kép és hozzá tartozó hangeffekt gyűjtése, előállítása.

 

[loggedin] A teljes programcsomagot az Alsó tagozat oldalon töltheti le. [/loggedin]

[loggedout] A teljes programcsomag letöltéséhez be kell jelentkeznie. [/loggedout]

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.