2.foglalkozás – Médiahősök, médiakedvencek

A foglalkozás közvetlen célja ismerkedés a médiaszövegek kifejezőeszközeivel, kódjaival. A médiaszöveg-olvasás képességének fejlesztése, amely ezen a foglalkozáson a hős fogalmán, a hétköznapi és a mesebeli hősök jellemzőin keresztül zajlik. A foglalkozás során a diákok felismerhetik a hős tulajdonságainak és „útjának” archetipikus jellegét, valamint fantáziajáték keretében megalkotják saját „hősi” énjüket. Együttműködési készség fejlesztése, fantázia, képzelőerő fejlesztése, önértékek felismerése, önbizalom erősítése. Véleményalkotás, saját vélemény felvállalásának ösztönzése, az építő kritika, vélemény közvetítés formáinak gyakorlása.

 

1. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

1. Ferike-mese
A gyerekek minden foglalkozás elején felvételről meghallgatnak egy mesét a Ferike nevű kisfiúról, amely bevezeti őket a foglalkozás témájába.

2. Új tartalom feldolgozása

1. Igaz – hamis
A gyerekek bemutatják az otthoni feladatot, majd a felolvasott állításokról eldöntik, hogy igazak-e vagy hamisak, így ismerkednem meg a hős attribútumaival, ezeket összekapcsolják saját mesehősükkel.
2. Hősök a mesében
A gyerekek által ismert mesehősök tulajdonságainak, jellemvonásainak összegyűjtése csoportmunkában, fürtábrán megadott szempontok szerint. Közös megbeszélés.
3. A hős útja

A gyerekek által ismert mesékben, médiaszövegben a cselekményszervezés archetipikus elemeinek fölismerése irányított beszélgetéssel, a cselekményelemek játékos feldolgozása.
4. Dramatikus játék
A megismert cselekményelemek felismerése, alkalmazása ismert médiaszövegekre; a gyerekek jeleneteket adnak elő ismert történetekből, melyek az adott cselekményelemnek megfelelnek.

3. Új tartalom összefoglalása

1. Visszajelzés
A gyerekek kilépőkártyán rögzítik a foglalkozás számukra fontos elemeit, melyeket kiragasztanak a projektfalra.
2. Otthoni feladat
“Én a hős” – jellemrajz és történet alkotása, ahol a gyerekek bújhatnak egy elképzelt, ideális hős alakjába.

 

.

[loggedin] A teljes programcsomagot az Alsó tagozat oldalon töltheti le. [/loggedin]

[loggedout] A teljes programcsomag letöltéséhez be kell jelentkeznie. [/loggedout]

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.