1. foglalkozás – Médiaélményeink

A foglalkozás közvetlen célja, hogy a gyerekek reflektáljanak saját médiaélményeikre, ismerjék meg társaik médiahasználati szokásait; tájékozódjanak a televíziós műfajokról, térképezzék föl azok sajátosságait; sajátítsák el a média és az egyes médiumok fogalmát. Az önreflexiós készség fejlesztése. Az együttműködési készség fejlesztése közös csoportmunka során. Véleményalkotás, saját vélemény felvállalásának ösztönzése, az építő kritika, vélemény közvetítés formáival való ismerkedés.

 

1. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

1. Mi a Moped foglalkozássorozat?
A foglalkozássorozat rövid ismertetése.
2. Ferike-mese
A gyerekek minden foglalkozás elején felvételről meghallgatnak egy mesét a Ferike nevű kisfiúról, amely bevezeti őket a foglalkozás témájába.

2. Új tartalom feldolgozása

1. A saját és mások (osztálytársak) tévénézési szokásainak feltérképezése
A feladat során a diákok egyénileg töltenek ki kérdőívet a saját tévénézési szokásaik felmérésére, majd osztálytársaikat kérdezik meg.
2. Televíziós műsortípusok
A gyerekek által ismert televíziós műsortípusok összegyűjtése, fürtábrára rendezése, kiegészítése
3. Ismerős műsorok
Televíziós műsorok gyűjtése műsortípusok alapján, csoportmunkában
4. Szerepjáték
A csoportok egy televíziós műsortípust bemutató rövid jelenetet találnak ki és adnak elő.
5. Nem csak tévé
A csoportok képrészletekből kirakják egy-egy médium képét, mellégyűjtik hozzá tartozó médiaélményeiket, majd puzzle-darabként felragasztják a projektfalra,  ahol a darabokból összeáll a “média”.

3. Új tartalom összefoglalása

1. A média világa – a mi puzzle-falunk
Irányított beszélgetés a puzzle-fal alapján a médiáról, médiaélményekről, a média és az egyes médiumok funkcióiról
2. Otthoni feladat
A következő foglalkozást előkészítő feladat: televíziós hősök gyűjtése.

.

[loggedin] A teljes programcsomagot az Alsó tagozat oldalon töltheti le. [/loggedin]

[loggedout] A teljes programcsomag letöltéséhez be kell jelentkeznie. [/loggedout]

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.