Bemutatkozás

A Moped egy gyermekeket célzó médiaértés fejlesztést támogató foglalkozás-sorozat, amely erősen épít a demokratikus értékekre nevelés és a médiaértés fejlesztés összekapcsolásának a német médiapedagógiai gondolkodásban elért eredményeire. A program három korcsoport (nagycsoportos óvodások, alsó tagozat, 3-4 osztályosok, illetve felső tagozat 5-6 osztályosok) számára kínál 6-6 foglalkozásból álló program-csomagot. A csomagok egymásra épülnek, de egységenként önállóan is megvalósíthatóak. A program célja, hogy lehetőséget biztosítson elsősorban nem szaktanár pedagógusok, óvónők számára a média – tág értelmezéssel a televízió, internet, számítógépes játékok, közösségi hálók világa – mindent körülvevő, alakító szerepével való foglalkozásra.

Célkitűzések

A médiaértés és a demokratikus értékekre nevelés összekap-csolásával nem pusztán az értő, hanem a médiát aktív módon, tudatosan használó attitűd kialakítása a cél. A programcsomag az oktatási rendszer jelenlegi intézményi megoldásai, válaszai mellett, azt kiegészítő, hiánypótló anyagként készült. Részben kapcsolódik és épít a mozgókép és médiaismeret tantárgyra, de szemléletmódjában tágabb, a médiaértés fejlesztése mellett a demokratikus értékekre nevelést is célozza. Az összekapcsolódó területekből következően a média társadalmi funkciójára fókuszál, a médiaértést a demokratikus közvélemény megfelelő mű- ködésének összefüggésében kívánja fejleszteni.

Módszerek

A program erőteljesen építkezik élmény- és drámapedagógiai elemekből. Élményfoglalkozások keretében, alkotó tevékeny- ségeken keresztül foglalkozik a választott témákkal. Elsősorban nem tételes ismereteket akar átadni, hanem a média révén szerzett tapasztalatok, tudások, élményekre építve játékos módon közelít. A programban a demokratikus értékekre nevelés nem elsősorban a foglalkozások tartalmi elemeiben jelenik meg, hanem az alkalmazott módszerekben, kiemelten a csoportmunkában és a kooperatív feladatokban, valamint a pedgógus viselkedési mintáján keresztül.

Tájékozódás az oldalon

Ha most ismerkedik a programmal, itt megnézheti a weboldal felépítését, és az ajánlott bejárási útvonalat.