A Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület elsődleges célja a médiapedagógiai tevékenység széleskörű elterjedésének segítése, a médiapedagógia, mint szemléletmód előmozdítása. A szülők és nevelők médiaismeretének fejlesztése, kompetenciájuk növelése a gyermek életkori sajátosságaihoz igazodó médiatartalmak kiválasztásában. Célunk, hogy foglalkozásaink, műhelymunkáink, publikációink által fejlesszük, terjesszük a médiakritikai szemléletmódot, a médiakörnyezet-ismeretet.

A Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület 2009-ben alakult (média)pedagógusok, pszichológusok, logopédusok, jogász, és szociális munkások közreműködésével. Tagságunk sokszínűsége hozzájárul ahhoz, hogy a médiatudomány, az oktatás, és a gyermekvédelem metszetében működő Egyesületünk céljait több nézőpontból közelítve valósítsa meg, tevékenységét eredményesen végezze.

Médiapedagógiai programjainkban élménypedagógiai módszertani keretbe ágyazva a gyermekek és felnőttek médiatudatosságának fejlesztése a célunk. Ennek keretében média-élményeket feldolgozó óvodai foglalkozásokat tartunk gyermekeknek. A szülők és pedagógusaik számára pedig olyan foglalkozásokat szervezünk, amelyek segítségével nagyobb kompetenciával vehetnek részt a gyermekek tudatos médiahasználatának kialakításában.

Egyúttal tudományos tevékenységet, kutatást is folytatunk, azaz folyamatosan figyelemmel kísérjük a médiapedagógia, a médiapszichológia, médiaszociológia hazai és külföldi szakirodalmát. Igyekszünk megismerni a hazai és külföldi kutatóhelyek programjait, kutatási eredményeit és felhasználni azokat az Egyesület programjaiban, és a műhelymunkában.

Fontosnak tartjuk továbbá a tevékenységükben hasonló szervezetekkel való együttműködést, a szakmai kommunikációt is. Tagjaink, és az érdeklődők körében rendszeres összejöveteleket tartunk, élő szakmai fórumot működtetünk, ahol az aktuális médiajelenségeket vitatjuk meg.