A médiapedagógia a pszichológia, szociológia, pedagógia, médiakutatás-médiaelmélet metszetében álló gyorsan fejlődő új tudományterület, amely a médiával összefüggésben megjelenő nevelési kérdésekkel, problémákkal foglalkozik. Alapvető célkitűzése a médiakompetencia, a médiaműveltség fejlesztése. A médiakompetencia olyan készségek, és ismeretek összességét jelenti, amely a tudatos, kritikai szemlélettel rendelkező, aktív médiabefogadást, és használatot biztosítja.
A médiakompetencia fogalmát a német kutató Dieter Baacke az alábbi elemekre tagolta:

  • Médiaismeret: Elméleti és gyakorlati tudás a média működéséről, rendszeréről, technikai eszköztáráról. Az ismeretanyag tág határokon belül értelmezhető, a médiatartalmak műfaji sajátosságainak ismeretétől a technikai berendezések (pl. webkamera) használatának ismeretéig.
  • Médiahasználat: Tudatos, aktív médiaélmény befogadás.
  • Médiakritika: A médiakritikai szemléletmód képessé tesz arra, hogy reflexió és elemzés által a médiafogyasztó tudatos viszonyulással kontrollálhassa a médiakínálatot.
  • Médiatermék-alkotás: Azt a képességet jelöli, amely által a médiakínálat kreatív, aktív, és innovatív módon formálható. Kreatív gyakorlatokon keresztül tanít: az oktatást élményszerűvé, személyessé teszi; a médiát használó nemcsak passzív befogadója, hanem alkotója is a műveknek.

A médiakompetencia magában foglalja:

  1. A különböző médiumok (könyv, újság, televízió, rádió, internet stb.) ismeretét, használatát – például egy könyv megtalálása és kikölcsönzése a könyvtárból, vagy ugyanez online környezetben egy szöveg megtalálása az interneten.
  2. Megfelelő tájékozódási képesség a média világában, például a televíziós kínálatban a híradó felismerése, vagy a valóság és a fikció műfaji jellegzetességeinek felismerése.
  3. A mediális (technikai eszköz közbeiktatásával zajló) kommunikációban való részvétel.
  4. A médiától való kritikai távolságtartás, például egy publicisztikában a kereskedelmi vagy politikai érdekek felismerésének képessége.
  5. A médiakínálat kreatív alakítása saját médiatartalom előállításán keresztül, például iskolarádió készíteni, blog-ot írni, video montázst készíteni, wikipédiában fogalom meghatározást szerkeszteni. A különböző médiumok (könyv, újság, televízió, rádió, internet stb.) ismeretét, használatát – például egy könyv megtalálása és kikölcsönzése a könyvtárból, vagy ugyanez online környezetben egy szöveg megtalálása az interneten.