Drón program – A kritikai médiaműveltség fejlesztése

Drón program – A kritikai médiaműveltség fejlesztése

A 2016/2017-es tanévben fejlesztett Drón program a kritikai médiaműveltség fejlesztését célozva, felső tagozatos és középiskolás korosztály számára kínál médiafoglalkozásokat az információs környezet értő, kritikai szemléletű és felelős használatához.

Mire való a kritikai médiaműveltség?

Az információs- és médiakörnyezet a digitalizáció hatására jelentősen átalakult, nem pusztán a mennyiségi robbanás miatt, hanem az átláthatóság, kontrollálhatósága, a hitelesség megítélése is megváltozott. A tömegmédia által uralt korábbi médiakörnyezetben újságírók, szerkesztőségek dolgoztak azon, hogy kiszűrjék a hamis híreket, hogy értelmezzék a világban zajló történéseket, segítsenek eligazodni a világban zajló események között. A közösségi média világában ez a korábbi szűrőfunkció kevésbé érvényesül, ezeken a platformokon rengeteg, más felhasználók által megosztott szűretlen információval találkozunk, ami megnehezíti az eligazodást. Az új médiakörnyezet újfajta szűrőmechanizmusokat követel a felhasználóktól, olyan ismereteket és képességeket, amelyek segítenek dönteni az információ hitelességéről, megbízhatóságáról. A mára kialakult információs környezetben a kritikai gondolkodás magasabb szintjére van szükség.

Mi a foglalkozások célja?

A foglalkozások célja a médiaüzenetek kritikai befogadásának fejlesztése, a médiaszövegek rejtett üzenetét feltáró kérdések, illetve az elemzés szempontjainak megismertetése, tudatosítása. Az információ feldolgozását, elhelyezését segítő kritikai gondolkodás fejlesztése. Az információ hitelességének értékeléséhez kapcsolódó ismeretek, készségek fejlesztése mellett a digitális kommunikációban való részvételhez kapcsolódó felelősség tudatosítása, a részvételi kompetenciák fejlesztése. A foglalkozások bevezetnek a tényellenőrzés szempontjainak, folyamatának megismerésébe, az álhírek felismerésébe. Segítséget nyújtanak abban, hogy ha kételkedésre okot adó információval találkozunk, hogyan ellenőrizhetjük annak hitelességét.
A középiskolásoknak szóló foglalkozásokban megjelenik a közösségi médiafelületeken zajló információáramlást befolyásoló mechanizmusainak témaköre: az algoritmusok működése, a szűrőbuborék jelensége, illetve e jelenségek médiahasználatban betöltött szerepének megértése.

A foglalkozások segítik a diákokat annak megértésében:

 • hogyan alkotja meg a média az üzeneteit
 • ki hozta létre az üzenetet, információt
 • az alkotók mit akarnak velünk közölni, elhitetni, vagy mire ösztönöznek minket
 • milyen meggyőzési eszközöket használt a médiaüzenet
 • az üzenet mikor hazudik, hamis, elfogult, vagy megtévesztő
 • hogyan segítik a saját tapasztalatok a médiaüzenetek értékelését.

A foglalkozásokban megjelenő témák, kompetenciák:

 • Az online információ megítélése
 • Tényellenőrzés (fact checking)
 • A szűrőbuborék-effektus
 • A kritikai és a kreatív gondolkodás fejlesztése
 • Digitális eszközhasználat
 • Digitális médiaszöveg-alkotás

Módszertani alapok

A foglalkozások kooperatív tanulási technikára, csoportmunkára épülnek. Mivel tevékenység-központú munkáról van szó, a diákok saját aktivitásuk és a másokkal való együttműködés során élményszerűen szerzik meg az új készségeket, tudatosítják az ismereteket. Ezek egyaránt szolgálják a személyiség fejlődését, a társakkal való együttműködést, társas kompetenciák fejlődését. Erősítik a diákok autonómiáját, akik komplex ismereteket szereznek a világról, önmagukról és másokról. A foglalkozásokon a diákok digitális eszközöket (tabletet) is használnak, a feladatok egy része ezeken alapul, a foglalkozás médiapedagógiai céljai ezen eszközök használatával valósulhatnak meg.

A foglalkozáscsomagban 2X 90 perces foglalkozások szerepelnek mindkét korosztály számára. A csomagok az óravázlatok mellett az órák megtartásához szükséges instrukciókat, tanári segédleteket és az órán használandó szemléltető anyagokat egyaránt tartalmazzák.

A csomagok ingyenesen letölthetők.

Felső tagozat:

 1. foglalkozás: foglalkozásleírás és mellékletek
 2. foglalkozás:foglalkozásleírás és mellékletek

Középiskola:

 1. foglalkozás foglalkozásleírás és mellékletek
 2. foglalkozás foglalkozásleírás és mellékletek

A Televele Egyesület Drón programja az Open Society Institute Education Grassroots Activism in Hungary 2016 támogatási programja keretében valósult meg.

Cyberbullying kártyajáték

CYBERBULLYING KÁRTYAJÁTÉK

Screenshot from 2016-02-24 21:40:56

A játék az Ökumenikus Segélyszervezet Tandem programjának támogatásával készült 2014-ben, a honlapunkról ingyenesen letölthető Médiapedagógiai prevenciós program részeként.

A kártyajáték azonban önállóan – például egy osztályfőnöki óra keretében is – játszható.

Instrukciók a kártyás foglalkozás megtartásához:

A tanár készüljön föl a mellékletben található segédanyag segítségével, legyen tájékozott az online zaklatás kérdéseiben.

A foglalkozás elején a tanár elmondja a játékszabályt, a gyerekeket 4-5 fős csoportokra osztja, minden csoportnak ad egy pakli kártyát. (A kártyát érdemes kemény kartonra nyomni, esetleg laminálni. Nem kötelező a teljes paklival játszani, a válaszkártyák száma arányosan csökkenthető.)

Érdemes egy próbakört tartani, majd, amikor elkezdődik a játék. A tanár játék közben körbejár, figyeli a játékosok rekacióit, segíti a folyamatos játékmenetet.

A játék befejezésekor a feldolgozás következik; a segédanyagban találhatók kérdések, problémafelvetések, amelyek segítenek a feldolgozásban.

A cyberbullying kártyajáték és segédanyag letöltése: Letöltés

Amennyiben a foglalkozás érdekli, de nem szeretné önállóan megtartani, Egyesületünk munkatársai vállalják iskolai foglalkozások tartását, akár a Digitális Témahéten is. A részletekért keressen elérhetőségeinken!

MOPED tananyagok az internetről

MOPED TANANYAGOK AZ INTERNETRŐL – önállóan is letölthető

A Digitális Témahét 2016. programjába illeszkedve önállóan is megosztjuk a MOPED program alsó- és felső tagozatosoknak szóló tananyagcsomagjából az internetbiztonságra vonatkozó, 90 perces foglalkozást.

moped

A csomag a foglalkozás megtartásához szükséges valamennyi segédanyagot (foglalkozásleírás, mellékletek, tanári segédlet) tartalmaz. A teljes, hat alkalomból álló Moped foglalkozássorozat regisztráció után, ingyenesen letölthető a televele.hu/moped oldalról.

Az alsó tagozatos (3-4. osztályosoknak) szóló foglalkozás részletes leírása itt olvasható.

Alsó tagozatos internet foglalkozás letöltése Letöltés

A felső tagozatos (5-6. osztályosoknak) szóló foglalkozás részletes leírása itt olvasható.

Felső tagozatos internet foglalkozás letöltése Letöltés

Amennyiben a foglalkozás érdekli, de nem szeretné önállóan megtartani, Egyesületünk munkatársai vállalják iskolai foglalkozások tartását, akár a Digitális Témahéten is. A részletekért keressen elérhetőségeinken!

Médiaismeret munkafüzetek a Bűvösvölgy kiadásában

Médiaismeret munkafüzetek – A médiáról – neked (1-3.) (szerk. Kozák Zsuzsanna)

A Televele Egyesület aktív részese volt annak az alkotóközösségnek, amely gondozásában  2015 tavaszán-nyarán elkészült  A médiáról – neked című  médiaismeret-terjesztő munkafüzetsorozat.

A kiadvány célja, hogy tudást, támpontokat adjon a gyerekeknek a médiaismeret olyan területein, amelyekkel a tankönyvekben kevésbé találkoznak, de amelyek segítik életminőségük javítását, mentális egészségük megőrzését kicsiknek öt, nagyoknak hét témakörben: Fogyasztás, Reklám, Egészséges testkép, Biztonságos internethasználat, Online személyiség, (Szexting, Internetes zaklatás). A három korosztályra szabott kötetek – 6-9 éveseknek, 10-12 éveseknek, 13-16 éveseknek – a témák több szempontból való körbejárásával, egyes összefüggések „közös” feltárásával fejleszthetők a gyerekek médiatudatossága, empátiája és kritikai attitűdje, korszerű, játékos és változatos formáján keresztül pedig kedvet csinálnak a tartalmak továbbgondolásához és a mindennapi életben való alkalmazásához.
A munkafüzetek egyéni és osztálytermi feldolgozást is lehetővé tesznek, akár részletei is használhatók.

A munkafüzetek letölthetők: http://buvosvolgy.hu/cikk/117/A_mediarol__neked_13

Médiafoglalkozások a Mathias Corvinus Collegium FIT-programjában

FITlogoA Mathias Corvinus Collegium (MCC) kiemelkedően tehetséges diákokat támogat abban, hogy a bennük rejlő tehetséget – szociokulturális helyzetüktől függetlenül – a legnevesebb oktatók és tanárok segítségével kibontakoztathassák és kamatoztathassák.
A Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja felső tagozatos általános iskolásoknak nyújt tehetséggondozó, gazdagító képzést.
A képzés a résztvevők számára teljes mértékben költségmentes.

A program módszertanának alapvető eleme, hogy napjaink fontos területeivel (egészségügy, pénzügy, média) ismerteti meg a diákokat, egyéni érdeklődésük fejlesztésére fókuszál. Nem hagyományos tantermi eszközökkel dolgozik, hanem élmény- és tevékenységközpontú foglalkozásokat kínál.
A képzés blended learning – alapú, azaz a személyes alkalmakat elektronikus tananyagok egészítik ki.

A Televele Egyesület munkatársa, Timár Borbála a 2015/16-os tanév őszi félévtől tart egész napos foglalkozást Reklám és animáció címmel. A foglalkozás során a reklám számtalan aspektusát, társadalmi szerepét, hatásait, a reklámipar működését mutatja be játékos feladatokon keresztül. Az animáció kapcsán optikai játékok készülnek, illetve csoportmunkában stop-motion animációk. (A foglalkozás első részét, amely a média általános jellemzőiről és a sajtóról szól, Eriksson Zsófia tartja.)

A 2016/17-es tanévben indult a Digitális média című kurzus 6. osztályosoknak, amelyben az online lábnyom, az online médiaműfajok megismerése a téma. Az első napon digitális fotózás, fotóalakítás, mém- és animáltgif-készítés, a második napon a szelfi és a videoblog a téma. Ezeket a foglalkozásokat szintén Eriksson Zsófia és Timár Borbála tartják, és e-tananyag is tartozik hozzájuk.

A programról részletesebben a http://fit.mcc.hu/ honlapon lehet tájékozódni.

A program során készített stop-motion animációk az MCC-FIT YouTube-csatornáján tekinthetők meg.

Ön(arc)kép – digitális önkifejezés felősöknek

Digitális önkifejezés a 21. században

 

0001-57689544

Tudatos, biztonságos es kreatív internethasználat 11-14 éveseknek.
Hogyan készítsd el a tökéletes profilképet? Honnan tudod eldönteni, mi igaz, es mit ossz meg? Hogy szerezz sok barátot, es kerüld el az ellenségeskedést? Játékos, gyakorlatkozpontú foglalkozásunkból mindezt es sok mást is megtudhatsz.


 

Timár Borbála, a Televe Egyesület tagjának új foglalkozássorozata a Pagony Könyvesboltban (Bartók Béla út 5.), kéthetente csütörtökön 17:00-18:00, szeptember 24-től.

Ár: 1000 forint/alkalom, 3500/bérlet

A foglalkozások során, biztonságos, interaktív környezetben, egy zárt közösségi oldalon (virtuális osztályteremben) próbáljuk ki közösen mindazt, amiről beszélgetünk. Digitális lábnyom, online identitás, viselkedés a neten, biztonság, online tartalom előállítása, feltöltése és kezelése.


 

A program plakátja letölthető pdf-ben: onarckep_szakkor

Médiapedagógiai prevenciós program – médiaerőszak, internetbiztonság

Médiaerőszak és internetbiztonság tananyagok 5-6. osztályosoknak és szüleiknek

Médiapedagógiai prevenciós programunk az Ökumenikus Segélyszervezet „TANDEM Fejlesztési Alap” támogatásával készült 2014-ben.

A programról részletesebben itt lehet olvasni.


A fejlesztés eredményeként két foglalkozáscsomag készült, a médiaerőszak és az internetbiztonság témakörében, amelyet 5-6. osztályosoknak ajánlunk. Mindkét csomag tartalmaz két, egyenként 90 perces gyerekfoglalkozást, és egy – ezekhez szorosan kapcsolódó – 90 perces szülői foglalkozást, a programban részt vevő gyerekek szülei számára.

A csomagok minden, a foglalkozás megtartásához szükséges anyagot tartalmaznak, a teljes, részletes foglalkozásleírások mellett tanári segédanyagok, nyomtatható és audiovizuális mellékletek (feladatlapok, filmrészletek, prezentációk stb.) találhatóak benne. Ennek alapján a téma iránt érdeklődő pedagógus, gyerekcsoporttal foglalkozó szakember könnyen felkészülhet a foglalkozások megtartására.

Ha bármilyen tanácsra, segítségre lenne szüksége a felkészüléssel vagy a foglalkozások megtartásával, keressen minket elérhetőségeinken!

Amennyiben a foglalkozás érdekli, de nem szeretné önállóan megtartani, Egyesületünk munkatársai vállalják iskolai foglalkozások tartását, akár a Digitális Témahéten is. A részletekért keressen elérhetőségeinken!


A médiaerőszak foglalkozáscsomag letöltése: Letöltés

 

Az internetbiztonság foglalkozáscsomag letöltése: Letöltés

 

Resources

Respect in virtual social spaces – Digital responsibility and Privacy lesson plan

 

Teaching materials implemented on Teacher training – respect in virtual social space, for a group of 11-12 years old student. Each folder contains a lesson plan and additional appendix(es).

Privacy: Students learn what constitutes personal information and why protecting them is important. Students develop a better awareness for protecting their personal information and for recognising the importance of self-protection. They improve in terms of controlling their sharing practices on social networking sites.

Digital responsibility: Students are confronted with the effects and consequences of online harassment. They learn about strategies to handle online harassment. Their skills of empathy and conflict management improve.


Privacy: Download

 

Digital responsibility: Download

 

Médiapedagógiai prevenciós program a TANDEM Fejlesztési Alap támogatásával

Médiapedagógiai prevenciós program

Az Ökumenikus Segélyszervezet „TANDEM Fejlesztési Alap” néven 2012-ben pályázati programot indított, melynek keretében 2012-2014 között több pályázati körben, vissza nem térítendő támogatásként összesen több mint 200 millió forinttal támogatta a magyarországi szociális szektort. Egyesületünk a harmadik pályázati kiíráson – a modernizációs veszélyekre felkészítő komplex prevenciós programok – támogatást nyert Médiapedagógiai prevenciós program kialakítása és megvalósítása címen. A projekt 2014 második felében zajlott.

A programban a médiában megjelenő erőszak kezelése, feldolgozása, illetve a biztonságos és felelős internethasználat témakörökben készült el két foglalkozáscsomag.  Célkitűzésünk az volt, hogy pedagógusok számára színvonalas, módszertanilag megalapozott, kipróbált, egyszerűen alkalmazható anyagot alkossunk. Mindkét témakörben 2×90 perc gyermekfoglalkozás, és 1×90 perc szülői csoport megtartásához szükséges foglalkozás leírások, illetve mellékletek kerültek a csomagba.

A médiaerőszak foglalkozások célja, hogy segítse a 11-12 éves korosztályt a médiában megjelenő erőszak azonosításában és ennek segítségével feldolgozásában, kezelésében.

Az internetbiztonság órákon a diákok a saját médiahasználatból kiindulva fedezik fel az internet veszélyeinek típusait, értik meg, miért valódiak ezek a veszélyek. Megismerik az interneten való viselkedés két aspektusát: az online profil kialakításának szempontjait, felelősségét, illetve az online zaklatás, bántalmazás veszélyeit, kezelési lehetőségeit.
A foglalkozásokat párhuzamosam két budapesti egy egri és egy oroszlányi általános iskolában próbáltuk ki, összesen közel 150 gyerek, és 50 szülő vett részt a programban. A tapasztalatokat beépítettük a végleges változatba.

A foglalkozáscsomagok erről az oldalról letölthetőek.

A program keretében elkészült négy oktató számítógépes játék, amelyek a korosztály, illetve szüleik számára kínálnak játékos feldolgozási és tanulási lehetőséget a két témakörben. A játékok elérhetőek itt.

Emellett a médiapedagógia szerepéről, jelentőségéről, módszertanáról elkészült a “Média MI? médiapedagógiai (a)lapozó” című kisfilm.

 

Screenshot from 2014-10-05 23:29:20